Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01164/2022
Első irat érkezett: 05/11/2022
.
Az ügy tárgya: A Pécsi Törvényszék 3.K.701.432/2021/4. számú ítélete és Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 4/2015. (V. 6.) számú rendelete 5. §-a elleni alkotmányjogi panasz (helyi adó, telekadó)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/21/2022
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
01/31/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. §-a alapján - Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 4/2015. (V. 6.) számú rendelete 5. §-a, továbbá a Pécsi Törvényszék 3.K.701.432/2021/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó telekadó kiszabása miatt indított peres eljárást, az elsőfokú bíróság a keresetét elutasította. Ezt megelőzően a Kúria Köf.5.030/2021/3. számú határozata a Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 4/2015. (V. 6.) számú rendelete 5. §-a jogszabály-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói indítványt elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria Önkormányzati Tanácsa és ennek döntése nyomán az elsőfokú bíróság döntése alaptörvény-ellenes, mert az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdését és XV. cikk (2) bekezdését sértő módon értelmezte a Htv. 7. § g) pontját, mivel a Kúria és az elsőfokú bíróság értelmezése szerint abban az esetben, ha a telekadó mértéke nem aránytalanul magas, akkor az önkormányzatnak a továbbiakban már nem kell figyelemmel lennie a Htv. 7. § g) pontja szerinti differenciálási kötelezettségre. Álláspontja szerint az önkormányzat által kivetett telekadó nem felel meg a Kúria és az Alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlatában rögzített követelményeknek, az súlyosan aránytalan mértékű és konfiskáló jellegű, ezért sérti az alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdését és XXX. cikk (1) bekezdését..
.
Támadott jogi aktus:
  Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 4/2015. (V. 6.) számú rendelete 5. §-a
  a Pécsi Törvényszék 3.K.701.432/2021/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXX. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1164_2_2022_ind_egys_anonim.pdfIV_1164_2_2022_ind_egys_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette
  Somogytúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
  4/2015. (V. 6.) önkormányzati rendelete 5. §-át, továbbá a Pécsi Törvényszék
  előtti 3.K.701.432/2021/4. ügyben való alkalmazást kizárta. Az eljárás alapjául
  szolgáló ügyben az indítványozó telekadó kiszabása miatt indított peres
  eljárást. Az elsőfokú bíróság a keresetét elutasította, mert korábban a Kúria
  az önkormányzati rendelet támadott szakasza jogszabály-ellenességének
  megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói indítványt elutasította. Az
  indítványozó szerint mind a Kúria Önkormányzati Tanácsa, mind az elsőfokú
  bíróság döntése alaptörvény-ellenes, mert az önkormányzati rendeletben
  megállapított telekadó súlyosan aránytalan mértékű és konfiskáló jellegű, ezért
  sérti a tulajdonhoz való jogot. Az Alkotmánybíróság határozatában
  megállapította, hogy az indítványozó ügyében a telekadó 35,5%-os elvonást
  jelentett 2020-ban az adótárgyként szolgáló telkek igazságügyi szakértő által
  megállapított fajlagos telekértékeihez képest. Ilyen adóterhelés mellett a
  telekadó kevesebb mint három év alatt felemészti a telkek értékét. Az elvonási
  szintet az általános adóügyi elévülési ciklusra vetítve megállapítható továbbá,
  hogy az indítványozó majdnem kétszeresen kifizeti telkei értékét telekadó
  formájában. Tekintettel arra, hogy ez az adóterhelés a határesetet képező
  tartománynak egyértelműen a felső részéhez esik közel, és az önkormányzat
  beadványa nem tartalmazott olyan értékelhető előadást, amely az adómérték
  arányosságát támasztotta volna alá, az Alkotmánybíróság az önkormányzati
  rendelet támadott rendelkezését megsemmisítette.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.01.31 13:00:00 3. öttagú tanács
  2023.05.16 13:00:00 3. öttagú tanács

  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_1164_2022.pdfSz_IV_1164_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint submitted against judgement No. 3.K.701.432/2021/4 of the Pécs Regional Court and section 5 of the Decree No. 4/2015. (V. 6.) of the Local Government of the Municipality of Somogytúr on local taxes (local tax, land tax)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .