Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00468/2020
Első irat érkezett: 02/24/2020
.
Az ügy tárgya: A Székesfehérvári Törvényszék 30.Bpkf.724/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/12/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § (1) bekezdés szerinti alkotmányjogi panaszában a Székesfehérvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjának 36.Bv.717/2019/3. számú végzése és a Székesfehérvári Törvényszék 30.Bpkf.724/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó fogvatartott 2019. február 22-én panaszt és kártalanítás iránti kérelmet nyújtott be a fogvatartás helye szerinti büntetés-végrehajtási intézethez az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt, amelyek 2017. július 1-től álltak fenn. A Székesfehérvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 36.Bv.717/2019/3. számú végzésében a kérelmet részben elutasította, arra hivatkozva, hogy az indítványozó nem terjesztett elő a Bv. tv. 10/A. § (6) bekezdése szerint háromhavonként panaszt. A másodfokon eljáró Székesfehérvári Törvényszék jogerős 30.Bpkf.724/2019/2. számú végzésében az elsőfokú bíróság ítéletét - ezen indokolást elfogadva - a döntés érdemét e tekintetben helybenhagyta.
Az indítványozó a sérelmezett bírói döntések alaptörvény-ellenességét állítja, mivel azok egyrészt nem biztosítanak kellő kompenzációt a fogvatartása során elszenvedett kínzás tilalmába ütköző elhelyezési körülmények miatt, így az Alaptörvény III. cikk (1) bekezdésébe ütköznek. Másrészt az állítása szerint önkényes contra legem jogértelmezés a hatékony bírói jogvédelem hiányához vezetett, ami sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, kártalanítási kérelme egy részének érdemi vizsgálat nélküli elutasítása pedig a XXVIII. cikk (7) bekezdésébe ütközik. Mindemellett a másodfokú bíróság döntése álláspontja szerint megsértette a bírósághoz forduláshoz való jogát, a jogorvoslathoz való jogát, valamint az indokolt bírósági döntéshez való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    A Székesfehérvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjának 36.Bv.717/2019/3. számú végzése és a Székesfehérvári Törvényszék 30.Bpkf.724/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
III. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_468_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_468_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.