Hungarian
Ügyszám:
.
III/01373/2022
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/01271/2022,
.
Első irat érkezett: 06/10/2022
.
Az ügy tárgya: A bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről szóló 2020. évi LXX. törvény 11. § (5) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránti gyorsított per, nyilvános tárgyalás megtiltása)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/17/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
A Fővárosi Törvényszék az előtte folyamatban lévő perben az eljárás felfüggesztése mellett - az Abtv. 25. § (1) bekezdése alapján - egyedi normakontroll eljárást kezdeményezett, melyben a bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről szóló 2020. évi LXX. törvény 11. § (5) bekezdése megsemmisítését, továbbá jelen perben való alkalmazásának kizárását kéri az Alkotmánybíróságtól.
A bíróság előadása szerint a felperes a bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránt indított gyorsított pert. Figyelemmel arra, hogy a perben okirati bizonyításon kívül egyéb bizonyítást nem kell lefolytatni, ezért a bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről szóló 2020. évi LXX. törvény 11. § (4)-(5) bekezdései alapján jár el a bíróság, mely szerint a bíróságnak tárgyaláson kívül kell meghoznia az ítéletét. A bíróság álláspontja szerint az eljárási törvények sajátossága az, hogy kógens - és nem diszpozitív - szabályokat tartalmaznak, ebből eredően a bíróság a 2020. évi LXX. törvény 11. § (1) bekezdése alkalmazásával kötelezően tárgyaláson kívül jár el.
Az eljáró bíró álláspontja szerint a sérelmezett jogszabályi rendelkezés az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésén alapuló nyilvános tárgyaláshoz való jogot sérti, mivel kifejezetten megtiltja, hogy a bíróság nyilvános tárgyaláson döntsön a felek jogairól és kötelezettségeiről. Sem a jogszabályból, sem a hozzá fűzött indokolásból nem állapítható meg a rendelkezés célja, vélhetően az eljárás időszerűsége, hatékonysága érdekében írhatta elő a jogalkotó a tárgyalás mellőzését. Az Alaptörvény azonban egymás mellett írja elő a nyilvános tárgyalás és ésszerű határidőn belüli elbírálás követelményét, így vélhetőleg egyik szempont sem érvényesülhet a másik rovására. A polgári perjog egyes eljárásokban lehetővé teszi a tárgyaláson kívüli ítélethozatalt, de általában ezekben az esetekben is biztosítja, hogy a felek az ügyük tárgyaláson történő elbírálását kérjék, ezáltal éljenek a nyilvános tárgyaláshoz való jogukkal. A bűncselekménnyel okozott kár megfizetési irányi igény nem minősül bagatell kérdésnek, így a nyilvános tárgyaláshoz való jog biztosítása, az alapjogi kollízió feloldása, az alaptörvény-ellenes jogszabály megsemmisítése szükséges..
.
Támadott jogi aktus:
  a bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről szóló 2020. évi LXX. törvény 11. § (5) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1373_0_2022_indítvány_anonim.pdfIII_1373_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .