Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00464/2017
Első irat érkezett: 02/06/2017
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.636.453/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/20/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2004. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (Dhtv.2.) 25. § (1) bekezdése és a Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.636.453/2016/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A Dhtv.2. 25. § (1) bekezdése szerint a kérelmező a pénzügyi elszámolást készítő pénzügyi intézmény mint kérelmezett ellen, a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárását követően, a PBT döntésének a kézbesítését követő 30 napon belül polgári nemperes eljárást kezdeményezhet.
Az indítványozó által sérelmezett bírói döntés szerint a fenti 30 napos határidő anyagi jogi jellegű, erre tekintettel az indítványozó beadványát érdemi vizsgálat nélkül elutasította, arra figyelemmel, hogy a kérelme a törvényes határidőig nem érkezett be.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett jogszabály és bírói döntés ellentétes az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerinti jogbiztonság elvével és a XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való jogával, tekintettel arra, hogy a sérelmezett jogsazbályt pontatlanul fogalmazták meg.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 25. § (1) bekezdés
  Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.636.453/2016/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_464_0_2017_inditvany_anonim.pdfIV_464_0_2017_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .