Hungarian
Ügyszám:
.
III/01719/2013
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/01534/2013,
.
Első irat érkezett: 11/22/2013
.
Az ügy tárgya: A 2/2013. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói indítvány
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/29/2013
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró az Abtv. 25. §-a alapján a folyamatban lévő eljárás felfüggesztése mellett az Alkotmánybírósághoz fordult, mert az ügyben alkalmazandó 2/2013. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességét észlelte.
Az indítványozó szerint a támadott büntető jogegységi határozat jogerős határozatok módosítására, sőt a büntetés végrehajtásának elrendelésére teremt jogalapot, ráadásul visszamenőleges hatállyal, hiszen a támadott jogegységi határozat 2010. május 1. napját megelőzően elkövetett cselekmények miatt kiszabott jogerős büntetések vonatkozásában is alkalmazható. 2013. július elseje óta az elévülés megállapítása a büntetésvégrehajtási bíró hatáskörébe tartozik. Jelen ügyben az ügyészség a támadott jogegységi határozatra alapozva indítványozta a büntetés elévüléséről szóló jogerős járásbírósági határozat felülvizsgálatát, amelyet az indítványozó bírónak a Kúria jogértelmezése szerint hatályon kívül kellene helyeznie, és el kellene rendelnie a végrehajtás folytatását anélkül, hogy erre bármilyen anyagi vagy eljárásjogi jogszabály utalna.
Az indítványozó szerint az alaptörvény-ellenesség abból fakad, hogy az első fokon eljárt bíróság jogerősen megállapította - elévülés miatt - a büntetés végrehajtásának kizártságát, és ezt a döntést kellene a bíróságnak a 2/2013. Büntető jogegységi határozat alapján - a jogállamiságból fakadó jogbiztonság elvének megsértése mellett - felülírnia. A támadott jogegységi határozatban kifejtettek alkalmazása továbbá valamennyi érintett elítélt esetében hátrányos következményekkel jár és egyben sérti az egyenlő emberi méltósághoz való jogot, hiszen az érintettek a büntetés jogerős kiszabásakor három éves elévülési idővel számolhattak, míg a támadott jogegységi határozatban foglaltak következményeképpen az elévülési idő folyása közben az elévülési idő egyes esetekben öt évre emelkedett..
.
Támadott jogi aktus:
    2/2013. Büntető jogegységi határozat
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
A. cikk (1) bekezdés
Q. cikk (2) bekezdés
I. cikk (1)-(2) bekezdés
II. cikk
XV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1719_2013_inditvany_anonim.pdfIII_1719_2013_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.