Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02822/2015
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02774/2015,
.
Első irat érkezett: 09/03/2015
.
Az ügy tárgya: a Kúria Knk.IV.37.467/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (férfiak és nők egyenlő nyugdíjkorhatárára vonatkozó népszavazási kezdeményezés)
.
Eljárás típusa: Gyorsított - Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/03/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Knk.IV.37.467/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A Kúria a Knk.IV.37.467/2015/2. számú végzésben a Nemzeti Választási Bizottság aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítése kapcsán meghozott 83/2015. számú határozatát - felülvizsgálati eljárás során - megváltoztatta és a nők és férfiak egyenlő nyugdíjkorhatárára vonatkozó népszavazási kezdeményezésre vonatkozó kérdést hitelesítette.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria döntése sérti az esélyegyenlőség megvalósulására szolgáló külön intézkedések és fokozott védelem (az Alaptörvény XV. cikk (3) és (5) bekezdései, valamint a XIX. cikk (4) bekezdése) révén megvalósuló jogegyenlőséghez és egyenlő bánásmódhoz való jogát (Alaptörvény XV. cikk (1)-(2) bekezdések), továbbá az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való jogát.
A Kúria hivatkozott határozata - az indítványozó álláspontja szerint - tartalmilag sérti az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdésének b) pontját, továbbá a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 9. § (1) bekezdésében foglalt egyértelműség követelménye tekintetében indokolása megalapozatlan.

Az indítványozó az Abtv. 61.§ (1) bekezdés a) és c) pontja, valamint az Ügyrend 48.§- alapján kezdeményezte, hogy az Alkotmánybíróság hívja fel a Kúriát a támadott végzés végrehajtásának felfüggesztésére.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Knk.IV.37.467/2015/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Nemzeti Hitvallás
L) cikk
N) cikk
N) cikk (1) bekezdés
N) cikk (2) bekezdés
N) cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (3) bekezdés
XV. cikk (5) bekezdés
XIX. cikk (4) bekezdés
8. cikk (3) bekezdés b) pont

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2822_0_2015_inditvany.pdfIV_2822_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .