Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00922/2019
Első irat érkezett: 05/28/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.II.20.804/2018/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (gyermektartásdíj felemelése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/05/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 6.P.III.23.167/2016/24. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 54.Pf.637.163/2017/9. számú ítélete, valamint a Kúria Pfv.II.20.804/2018/12. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó elvált, a három kiskorú gyermeke utáni tartásdíj tekintetében egyezséget kötött volt házastársával, amelyet a bíróság jóváhagyott. Két évvel később - a gyermekek utáni megnövekedett kiadásaira tekintettel - az indítványozó keresetet nyújtott be a tartásdíj felemelése iránt. Az elsőfokú bíróság keresetének részben helyt adva a tartásdíj összegének megemeléséről határozott. A volt házastárs fellebbezése nyomán a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, az indítványozó keresetét elutasította. Az indítványozó felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, amelynek során a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint mind a másodfokú bíróság, mind a Kúria alaptörvény-ellenesen értelmezte a Ptk. 4:210. § (1) bekezdését, amennyiben a tartásdíj megváltoztatásának formai feltételeinek hiányára hivatkozva nem vizsgálta érdemben, hogy a megváltozott körülmények által jelentkező többletkiadás a tartásdíj felemelését indokolta-e. A Ptk. szabályozásán kialakuló bírói gyakorlat pedig ésszerűtlen és okszerűtlen módon tesz különbséget a bírósági ítélettel megállapított, valamint az egyezséggel meghatározott tartásdíj között, és lényegében kiüresíti a tartásdíjra vonatkozó egyezség bírói úton történő megváltoztatásának lehetőségét. Ez pedig a gyermekeik érdekében együttműködésre kész szülőket hátrányosan érinti a pereskedő szülőkkel szemben, akik pusztán a körülmények megváltozására és a gyermekek érdekére hivatkozva kezdeményezhetik a tartásdíj megváltoztatását és nem kell bizonyítaniuk, hogy a körülményváltozás nem volt előre látható. Mindezek alapján sérült az Alaptörvény XV. cikke szerinti megkülönböztetés tilalmának alapelve, valamint a gyermekek érdeke, és a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges gondoskodáshoz való alapjoga..
.
Támadott jogi aktus:
    a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 6.P.III.23.167/2016/24. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 54.Pf.637.163/2017/9. számú ítélete, valamint a Kúria Pfv.II.20.804/2018/12. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (5) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_922_0_2019_indítvány (2)_anonim.pdfIV_922_0_2019_indítvány (2)_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.