Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01005/2019
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01004/2019,
.
Első irat érkezett: 06/13/2019
.
Az ügy tárgya: A Gyulai Törvényszék 12.Bf.305/2018/104. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (új pszichoaktív anyaggal való visszaélés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/29/2019
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
02/18/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Gyulai Törvényszék 12.Bf.305/2018/104. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozót a bíróság bűnszervezetben, társtettesként elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette és más bűncselekények miatt bűnösnek mondta ki a bíróság.
Az indítványozó álláspontja szerint a büntetőügy során lefoglalt anyagok bizonyítottan új pszichoaktív szernek minősültek, a le nem foglaltakról azonban kétséget kizáróan nem állapítható meg, hogy az elkövetési cselekmény idején szintén ebbe a körbe estek. Az indítványozó szerint a bíróság azzal, hogy ezt a szakkérdést jogkérdésként minősítette és döntötte el, olyan cselekményért mondhatta ki bűnösnek, ami a cselekmény időpontjában nem volt bűncselekmény, ez pedig sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (4) bekezdését.
Az indítványozó véleménye szerint a tisztességes eljáráshoz való joga az eljárás minden szakaszában, sorozatosan elkövetett eljárási hibák összhatásaként sérült, tehát nem feltétlenül törvényben explicit módon rögzített eljárási hibák megvalósulásával. Álláspontja szerint a másodfokú bíróság megsértette indokolási kötelezettségét, amikor szakértői vélemény nélkül minősített minden lefoglalt anyagot új pszichoaktív anyagnak, sérült az eljárás közvetlenségéhez való joga azáltal, hogy a kirendelt szakértőhöz nem volt lehetősége kérdést intézni, a bíróság továbbá olyan személyek meghallgatását mellőzte, akik kapcsán a minősítést érintő megállapításokat tett, a bíróság a tényállást sem állapította meg egyértelműen, ami szintén az indokolási kötelezettséget sérti, a magánszakértői vélemény beszerzése iránti kezdeményezést az indítványozó szerint a törvény önkényes értelmezésével indokolták. A beadvány szerint a másodfokú eljárás lefolytatása során az eljárásból kizárt bírókból álló tanács járt el, így az eljárás nem volt részrehajlás nélküli és tisztességes..
.
Támadott jogi aktus:
  Gyulai Törvényszék 12.Bf.305/2018/104. számú ítélet, Békéscsabai Járásbíróság 11.B.216/2017/227. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1005_0_2019_indítvány_anonim_fin.pdfIV_1005_0_2019_indítvány_anonim_fin.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.02.18 8:45:00 1. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .