Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00170/2020
Első irat érkezett: 01/28/2020
.
Az ügy tárgya: A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 80. § (1)-(3) bekezdése, valamint a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 101.K.27.806/2018/28. és 101.K.27.807/2018/28. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szakértő kirendelése közigazgatási perben)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az elsőfokú bíróság útján előterjesztett, Abtv. 26. § (1) bekezdése szerinti alkotmányjogi panaszában a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 80. § (1)-(3) bekezdése, valamint az e rendelkezések alkalmazásával meghozott bírói döntések - a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 101.K.27.806/2018/28. számú ítélete és 101.K.27.807/2018/28. számú ítélete - alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben a Heves Megyei Kormányhivatal elrendelte az indítványozó tulajdonában álló ingatlanok kisajátítását. Az indítványozó a kisajátítást elrendelő határozatok ellen keresetet terjesztett elő a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál. A közigazgatási perek a 101.K.27.806/2018/28. számú ítélettel, illetve a 101.K.27.807/2018/28. számú ítélettel zárultak le, a bíróság az indítványozó keresetét mind a két ügyben elutasította.
Az indítványozó - a közigazgatási perek felperese - azt sérelmezi, hogy a hatósági határozatot közigazgatási per keretében felülvizsgáló bíróságnak a Kp. támadott rendelkezései alapján a megelőző eljárásban kirendelt szakértőt kellett alkalmaznia, ami sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdés szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát. Álláspontja szerint a hatósági eljárást lefolytató, és annak keretei között szakértőt kirendelő közigazgatási szerv a közigazgatási per alpereseként eltérő pozícióba kerül, már nem illeti meg az eljárás lefolytatásának - ezen belül a bizonyításnak - a joga, ennélfogva az alperes által a megelőző eljárásban kirendelt szakértő bírósági eljárásban történő alkalmazásának törvényi előírása a bírósági eljárást tisztességtelenné és egyoldalúvá teszi..
.
Támadott jogi aktus:
    a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 80. § (1)-(3) bekezdés
    a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 101.K.27.806/2018/28. számú ítélete és 101.K.27.807/2018/28. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_170_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_170_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.