Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00599/2020
Első irat érkezett: 03/18/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.223/2019/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem; tisztességtelen eljárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/09/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Gfv.VII.30.223/2019/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozóval szemben benyújtott keresetben a felperes annak megállapítását kérte a bíróságtól, hogy az indítványozó ügyvezetőként felel az általa vezetett gazdálkodó szervezet (adós) vagyonában bekövetkezett vagyoncsökkenésért. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az indítványozó ügyvezetői feladatait nem a hitelezők érdekeinek figyelembevételével teljesítette. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, az indítványozó kérelmére eljáró Kúria a jogerős döntést hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria súlyosan megsértette a tisztességes eljáráshoz és hatékony jogorvoslathoz fűződő alapjogát, amikor nem döntött érdemben a felülvizsgálati kérelemben előadottakról és nem vette figyelembe a Pp. 3. §-ában és 33/A. §-ában foglaltak megsértésére vonatkozó érvelését. Nézete szerint a Kúria ítélete azon okból is sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert nem tartalmaz érdemi indokolást..
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Gfv.VII.30.223/2019/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_599_3_2020_Indkieg_egys.szerk.pdfIV_599_3_2020_Indkieg_egys.szerk.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.10.13 14:00:00 3. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_599_2020.pdfSz_IV_599_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Gfv.VII.30.223/2019/7 of the Curia (application for review; unfair procedure)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.