Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01528/2017
Első irat érkezett: 07/20/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VI.30.539/2016/3. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 271. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (kúriai felülvizsgálat megengedhetősége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/20/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 271. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 45.Pf.640.453/2015/8. számú ítélete és a Budai Központi Kerületi Bíróság 10.P.22.285/2014/19. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó a kölcsön iránti perében hozott jogerős bírói döntés ellen kérte a Kúria felülvizsgálati eljárását. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Pp. 271. § (2) bekezdése alapján (miszerint nincs helye felülvizsgálatnak olyan vagyonjogi ügyekben, ahol a vitatott érték a hárommillió forintot nem haladja meg) utasította el.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett rendelkezés miatt nem tud megvalósulni az egységes jogalkalmazás követelménye és nem hatékony a jogorvoslati rendszer. Sérül továbbá a törvény előtti egyenlőség követelménye is azáltal, hogy a 3 millió forint feletti vitatott értékű ügyekben a jogsérelmet szenvedő félnek lehetősége van jogorvoslatra, míg a fenti értékhatár alatti ügyekben ez a jogorvoslati lehetőség nem biztosított.
Az indítványozó ugyanakkor - az Abtv. 27. §-a alapján - az első- és másodfokon hozott bírói döntések vizsgálatát is kérte. Sérelmezi a bíróság eljárását, álláspontja szerint a bíróságok iratellenesen, bizonyítékai figyelmen kívül hagyásával hozták meg döntésüket, amely az Alaptörvény XXVIII. cikke szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való joga sérelmére vezetett, egyben sérült a törvény előtti egyenlőséghez fűződő alapjoga is..
.
Támadott jogi aktus:
  a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § (2) bekezdés
  a Kúria Gfv.VI.30.539/2016/3. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 45.Pf.640.453/2015/8. számú ítélete és a Budai Központi Kerületi Bíróság 10.P.22.285/2014/19. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
25. cikk (1) bekezdés
25. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1528_0_2017_inditvany_anonim.pdfIV_1528_0_2017_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .


  File Attachment Icon
  ures.pdf