Hungarian
Ügyszám:
.
III/00867/2015
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/00278/2015,
.
Első irat érkezett: 03/24/2015
.
Az ügy tárgya: a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény ellen benyújtott egyedi normakontroll (földbizottsági állásfoglalás - jogorvoslat)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/01/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a alapján - a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 27. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont - ha a helyi földbizottság a 26. §-ban foglalt felhívás ellenére nem adja ki az állásfoglalását - fordulat megsemmisítését valamint konkrét ügyben történő alkalmazhatóságának kizását kérte az Alkotmánybíróságtól.
A támadott rendelkezés szerint, ha a földbizottság nem ad véleményt, állásfoglalásának hiánya azt eredményezi, hogy a tulajdonos nem értékesítheti ingatlanát, hiszen a földbizottság mulasztása miatt meg kell tagadni a szerződés jóváhagyását.
Az indítványozó bíró álláspontja szerint a sérelmezett jogszabályi rendelkezés sérti a jogállamiság-jogbiztonság elvét, mivel az ügyfél kérelmét nem érdemi vizsgálat alapjűán utasítják el, hanem mualsztás miatt. A bíróság álláspontja szerint sérül továbbá az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdése szerinti tualjdonhoz való jog is, mivel az átruházáshoz szükséges jóváhagyást az ügyfél azért nem kapja meg, mert a földbizottság "hallgatása" miatt a jóváhagyást meg kell tagadni. A bíróság véleménye szerint sérül az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes hatósági eljáráshoz való jog is azáltal, hogy a hatósági eljárásban ugyanazon típusú ügyekkel kapcsolatban eltérő döntések születhetnek pusztán azon okból, hogy egy megkeresett szerv, a helyi bizottság van akinél egyáltalán nem nyilvánít véleményt, míg más esetben eleget téve jogszabályi kötelezettségének érdemben a törvényben meghatározott szempontok szerint kialakítja állásfoglalását..
.
Támadott jogi aktus:
  a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 27. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_867_0_2015_inditvany.pdfIII_867_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .