Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00011/2018
Első irat érkezett: 01/03/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kvk.I.38.089/2017/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (népszavazási ügy, aláírásgyűjtés)
.
Eljárás típusa: Gyorsított - Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/03/2018
.
Előadó alkotmánybíró: Hörcherné Dr. Marosi Ildikó Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján a Kúria Kvk.I.38.089/2017/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó az "Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvényt?" kérdésben folyamatban levő népszavazási kezdeményezés szervezője.
Az indítványozó a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB) az Nsztv. 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ve. 208. §-a alapján kifogást nyújtott be arra figyelemmel, hogy egy nagyáruház parkolójában a hivatkozott népszavazási kérdésben az indítványozó megbízásából aláírást gyűjtő aktivistákat a biztonsági őrök és az intézkedő rendőrök a népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtésének abbahagyására szólították fel, amely az indítványozó álláspontja szerint sértette az Nsztv. 16. § (1) bekezdését.
A NVB 137/2017. számú határozatával a kifogást elutasította. Az indítványozó felülvizsgálati kérelme alapján eljáró Kúria a támadott végzésben az NVB határozatát lényegét tekintve annak helyes indokaira figyelemmel helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria döntése sértette az Alaptörvény XXIII. cikk (7) bekezdése szerinti népszavazáshoz való jogát, mivel az indítványozó mint szervező által kezdeményezett népszavazási kezdeményezéshez való aláírásgyűjtés adott helyszínen való korlátozását a Kúria támadott végzése jogszerűnek minősítette.
     .
.
Indítványozó:
  Kádár Barnabás Áron
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kvk.I.38.089/2017/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIII. cikk (7) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_11_2018_indkieg_anonim.pdfIV_11_2018_indkieg_anonim.pdfIV_11_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_11_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A határozat száma: 3095/2018. (III. 26.) AB végzés
  .
  A határozat kelte: Budapest, 03/20/2018
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2018.03.06 10:00:00 Teljes ülés
  2018.03.20 10:00:00 Teljes ülés

  .

  .
  A határozat szövege (pdf):
  3095_2018 AB végzés.pdf3095_2018 AB végzés.pdf
  .
  A határozat szövege:
  .
  A határozat szövege:
   Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Kúria Kvk.I.38.089/2017/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában indult eljárást megszünteti.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó (Kádár Barnabás András; a továbbiakban indítványozó) az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 27. §-a alapján benyújtott alkotmányjogi panaszában a Kúria Kvk.I.38.089/2017/3. számú végzését támadta.
  [2] Az alapul fekvő ügyben az indítványozó egy országos népszavazási kezdeményezés tárgyában folytatott aláírásgyűjtéssel kapcsolatban nyújtott be kifogást a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 16. § (1) bekezdésének sérelmére hivatkozással. A kifogást a Nemzeti Választási Bizottság elutasította, e döntést pedig a Kúria helybenhagyta. Az indítványozó a Kúria végzésével szemben a népszavazáshoz való jog [Alaptörvény XXIII. cikk (7) bekezdés] sérelmére hivatkozással fordult az Alkotmánybírósághoz.

  [3] 2. Az Alkotmánybíróság eljárása során az indítványozó az alkotmányjogi panaszt visszavonta.
  [4] Az Ügyrend 67. § (1) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság végzésben megszüntetheti az eljárást a nyilván­valóan okafogyottá váló ügyek esetén, a 67. § (2) bekezdésének c) pontja alapján pedig okafogyottá válik az indít­vány különösen, ha az indítványozó indítványát visszavonta.
  [5] Az Alkotmánybíróság az indítvány visszavonására figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint az eljárást megszüntette.

   Dr. Sulyok Tamás s. k.,
   az Alkotmánybíróság elnöke
   .
   Dr. Balsai István s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,
   előadó alkotmánybíró

   Dr. Pokol Béla s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Schanda Balázs s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Szabó Marcel s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Szívós Mária s. k.,
   alkotmánybíró
   Dr. Czine Ágnes s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Horváth Attila s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Juhász Imre s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Salamon László s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Stumpf István s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Szalay Péter s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Varga Zs. András s. k.,
   alkotmánybíró

   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   01/03/2018
   .
   Number of the Decision:
   .
   3095/2018. (III. 26.)
   Date of the decision:
   .
   03/20/2018
   .
   .