Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01382/2019
Első irat érkezett: 08/29/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.463/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetésbe foglalás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/11/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.463/2019/3. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 1.Bpk.404/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó különböző szabadságvesztés büntetések vonatkozásában kérte összbüntetésbe fogalalási eljárás lefolytatását.
Az összbüntetésbe foglalási indítványát az elsőfokú bíróság elutasította, arra hivatkozással, hogy a kérelemben megjelölt alapítéletek közül kettő, összbüntetési ítélet, a harmadik alapítélet pedig a Btk. hatálya alá tartozik, mivel az 2013. július 1-jei hatálybalépést követően emelkedett jogerőre. Minderre tekintettel a megjelölt három alapítélet összbüntetésbe foglalása törvényileg kizárt.
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság döntését helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági döntések sértik az Alaptörvényben biztosított törvényelőtti egyenlőséghez és a tisztességes bírósági eljáráshoz fűződő jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    A Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.463/2019/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (4) bekezdés
XXVIII. cikk (5) bekezdés
XXVIII. cikk (6) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1382_6_2019_idkieg.anonim.pdfIV_1382_6_2019_idkieg.anonim.pdfIV_1382_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1382_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.