Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01473/2016
Első irat érkezett: 08/30/2016
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.772/2015/10. számú ítélete, és a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.168/2015/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/17/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §- a alapján - a Kúria Kfv.I.35.772/2015/10. számú ítélete, és a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.168/2015/16. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Kérelme továbbá arra is kiterjedt, hogy az Alkotmánybíróság hívja fel az első fokon eljárt bíróságot az ítélet végrehajtásának a felfüggesztésére, továbbá az Alkotmánybíróság a jelen eljárása felfüggesztése mellett kezdeményezzen az Európai Bíróság előtt előzetes döntéshozatali eljárást.
Az indítványozó előadta, hogy a Kúria ítéletében lefektetett tényállás szerint az indítványozó felperes nagy mennyiségű gabona értékesítéséről kiállított számlákat fogadott be két gazdasági társaságtól, melyben foglalt általános forgalmi adó levonás jogosságát vizsgálta az adóhatóság. Az adóhatóság megállapította, hogy a számlák tartalmilag hiteltelenek, és nem szolgálhatnak áfalevonás alapjául, ezért nagy összegű adókülönbözetet állapított meg az indítványozó terhére, mely után adóbírságot és késedelmi pótlékot számított fel. Az elsőfokú bíróság az indítványozó keresetét alaptalannak találta, melyet a Kúria határozatával hatályában fenntartott.
Az indítványozó álláspontja szerint az illetékes adóhatóság megsértette az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 97. § (4) bekezdésében foglalt tényállás tisztázási és bizonyítási kötelezettségét. Az Európai Unió Bírósága (EUB) több döntésében kimondta, hogy a nemzeti adóhatóság az általános forgalmi adólevonás megtagadásához kettő konjunktív feltételt köteles bizonyítani: egyrészt azt, hogy a számlázási láncolatban adócsalás történt, másrészt, hogy erról a számlabefogadó tudott, vagy tudhatott volna. Sem az alperesi határozat sem az elsőfokú bíróság ítélete azonban nem utal arra, hogy adócsalás merült volna fel.
Az indítványozó álláspontja szerint az EUB által rögzített adólevonási jog tartalmi felteleit teljesítette, és a termékértékesítés is megvalósult a két gazdasági táraság és az indítványozó között. A Kúria azzal, hogy nem alkalmazta az EUB egyes ítéleteiben foglaltakat, megsértette az indítványozónak az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jogát. A tisztességes eljárás elemét képező fegyveregyenlőség elve pedig a közigazgatási eljárásban a hatóságra és az ügyfélre is vonatkozik. Az ítéletek és adóhatósági határozatok így sértik a XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes hatósági eljáráshoz való alapjogát, és a XV. cikk (1) bekezdésében foglalt törvény előtti egyenlőséghez fűződő alapjogát. .
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kfv.I.35.772/2015/10. számú ítélete
  Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.168/2015/16. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
E) cikk
I. cikk (3) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
25. cikk (3) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1473_4_2016_indkieg. anonim.pdfIV_1473_4_2016_indkieg. anonim.pdfIV_1473_0_2016_indítvány.anonim.pdfIV_1473_0_2016_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2019.03.12 16:00:00 3. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .