Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01522/2019
Első irat érkezett: 09/24/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pvf.I.20.598/2018/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közös tulajdon megszüntetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/21/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Kúria Pvf.I.20.598/2018/13. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 3.Pf.20.887/2016/41/IX. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 23.P.24.739/2012/96. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó megváltási ár ellenében, ingatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében fordult bírósághoz. Az elsőfokú bíróság a keresetnek megfelelően, szakértők által meghatározott megváltási ár ellenében a felperes indítványozót jogosította fel a tulajdonostársa tulajdonrészének megváltására.
Az alperes és a felperes fellebbezése folytán eljáró másodfokú bíróság az elsőfokú eljárásban szereplő szakértői vélemények közötti jelentős eltérésre hivatkozással, a szakértői véleményt kiegészítve a per főtárgya tekintetében megváltoztatta az elsőfokú ítéletet és a keresetet elutasította. Mellőzte a viszontkereset elutasítását, a perköltség tekintetében pedig helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.
A Kúria támadott döntésével a másodfokú bírósági ítéletet helybenhagyta. Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok az iratellenes döntéseikkel az önkényes mérlegelés tilalmába ütköző módon jártak el. Ezáltal, továbbá az eljárás részleges egyfokúvá tételével, a jogorvoslati jog szűkítésével és az eljárás elhúzásával a tisztességes eljáráshoz való jogát sértették meg a tulajdonhoz való joga megsértése mellett..
.
Támadott jogi aktus:
  A Kúria Pvf.I.20.598/2018/13. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 3.Pf.20.887/2016/41/IX. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 23.P.24.739/2012/96. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1522_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1522_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .