Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02643/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02294/2012,
.
Első irat érkezett: 03/27/2012
.
Az ügy tárgya: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt előterjesztett alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
2012.06.25.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 26. § (2) bekezdése, valamint a 71. § (4) bekezdése alapján – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 12. § (3) bekezdése „alkalmas arra, hogy a közlekedők figyelmét elterelje, vagy a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti”, valamint a „4 m2 felületet meg nem haladó” szövegrészei, továbbá a Kkt. támadott rendelkezéseit módosító, az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXII. törvény (4. § (1) bekezdése „4 m2 felületet meg nem haladó” szövegrésze, valamint a 101. § (2) bekezdése „4. § (1) bekezdése” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
A Kkt. támadott rendelkezései reklámcélú berendezések elhelyezésének feltételeit, korlátait állapítják meg. Az indítványozó szerint a támadott rendelkezések túl széles mérlegelési jogkört biztosítanak a hatóság számára, nem határoznak meg objektív szempontrendszert ezért sértik az Alaptörvény B) cikkében foglalt jogállamiság követelményét. Kifejti, a rendelkezések indokolatlanul korlátozzák tulajdonhoz való jogát, emellett hatálybalépésük módja ellentétes a kellő idő követelményével, ezért sértik az Alkotmány XIII. cikk (1) bekezdését, valamint a B) cikkét is..
.
Támadott jogi aktus:
    a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény12. § (3) bekezdés "alkalmas arra, hogy a közlekedők figyelmét elterelje, vagy a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti" szövegrésze, és a 12. § (3) bekezdés "4 m2 felületet meg nem haladó" szövegrésze
    az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXII. törvény 4. § (1) bekezdés "4 m2 felületet meg nem haladó" szövegrésze, és 101. § (2) bekezdés "4. § (1) bekezdése" szövegrésze
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk
XIII. cikk (1) bekezdése

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2643_0_2_2012_inditvany_indkieg_anonim.pdfIV_2643_0_2_2012_inditvany_indkieg_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2012.06.25 13:00:00 Teljes ülés
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.