Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01688/2015
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01287/2015,
.
Első irat érkezett: 06/08/2015
.
Az ügy tárgya: az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 3. §, 10. § és 15. §- a elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel, árfolyamkockázat)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/17/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 3. § 10. § 15. § alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett jogsazbályi rendelkezések ellentétesek az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való joggal, az M) cikk 2) bekezdésében foglalt joggal, valamint sértik a II. cikk szerinti emberi méltósághoz való jogukat.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 3. § 10. § 15. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
M) cikk (2) bekezdés
II. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
1. cikk
25. cikk
25. cikk (2) bekezdés a) pont

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1688_0_2015_inditvany.pdfIV_1688_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .