Hungarian
Ügyszám:
.
IV/05065/2021
Első irat érkezett: 12/30/2021
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 4.Bhar.165/2021/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (magánvád, becsületsértés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/24/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 4.Bhar.165/2021/8. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 21.Bf.11.234/2020/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól.
Az elsőfokú bíróság az indítványozók, mint magánvádlók által becsületsértés vétsége miatt kezdeményezett eljárásban a vádlottat próbára bocsátotta. A másodfokú bíróság az ítéletet megváltoztatta és a vád alól felmentette. A Fővárosi Ítélőtábla a másodfokú bíróság döntését helybenhagyta. Az indítványozók előadása szerint a másod- és a harmadfokú bíróságok döntései értelmében a sértetteknek, illetve minden embernek tűrési kötelezettsége keletkezik akkor, ha velük szemben valaki becsmérlő kifejezéseket használ, még akkor is, ha valakit férfi létére nőnek azonosítanak.
Az indítványozók álláspontja szerint alapvető jelentőségű kérdés az, hogy az Alaptörvény, illetve a Büntető Törvénykönyv milyen mértékig, milyen fokmérővel mérhetően védi az állampolgárait, mennyire elfogadható, és valójában van-e nagy nyilvánosság előtt tűrési kötelezettsége annak a sértettnek, akivel szemben degradáló és trágár kifejezéseket használnak, továbbá kap-e a sértett büntetőjogi védelmet ilyen esetekben. Az indítványozók álláspontja szerint a sérelmezett bírósági döntések sértik a magán- és családi élet, otthon, kapcsolattartáshoz és jó hírnév tiszteletben tartásához való alapjogukat. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Fővárosi Ítélőtábla 4.Bhar.165/2021/8. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 21.Bf.11.234/2020/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
L) cikk (1) bekezdés
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
VI. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (3) bekezdés
XV. cikk (4) bekezdés
XV. cikk (5) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_5065_0_2021_inditvany_anonim.pdfIV_5065_0_2021_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.06.21 9:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_5065_7.pdfSz_IV_5065_7.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. 4.Bhar.165/2021/8 of the Budapest-Capital Regional Court of Appeal (private prosecution, libel)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .