Hungarian
Ügyszám:
.
III/00294/2019
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/00293/2019,
.
Első irat érkezett: 02/12/2019
.
Az ügy tárgya: A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 44. § - 2018. január 1. és 2018. december 31. között hatályban volt - (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (méltányossági jogkörben hozott közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/14/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § alapján, az eljárás felfüggesztése mellett - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) 44. § - 2018. január 1. és 2018. december 31. között hatályban volt - (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.31.700/2018. számon indult ügyben, továbbá a folyamatban lévő más ügyekben történő alkalmazási tilalmának elrendelését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A perbeli felperest családi pótlék címen jogalap nélkül felvett összeg visszafizetésére kötelezte Budapest Főváros Kormányhivatala. A felperes a határozattal szemben méltányossági kérelmet terjesztett elő, a Magyar Államkincstár a kérelemnek részben helyt adva a visszafizetés egy részét elengedte. A felperes a jogerős határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte.
A Cst. 44. § - 2018. január 1. és december 31. között, a perbeli időszakban hatályos szerint "a méltányossági jogkörben hozott döntés ellen indított közigazgatási perben kizárólag semmisségre lehet hivatkozni". Az indítványozó bíró álláspontja szerint a támadott rendelkezés a hatékony jogvédelem követelményének nem felel meg, a bírói utat formális jogorvoslattá degradálja azáltal, hogy a bíróság kizárólag a semmisségi okok meglétét vizsgálhatja, és azt is csak akkor, ha a felperes arra hivatkozik. Erre való hivatkozás, vagy semmisségi ok hiányában a bíróságnak érdemi vizsgálat nélkül kell a keresetet elutasítania, érdemben nem vizsgálhatja a közigazgatási határozat jogszerűségét, így a közigazgatási per nem jelent valódi és tényleges jogvédelmet. Nézete szerint a hatóság számára biztosított mérlegelési és méltányossági jogkörnek ugyanúgy bírói kontroll alatt kell állnia, mint az egyéb jogkörben hozott döntésnek. A támadott rendelkezés ezért a tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való jog sérelméhez vezet..
.
Indítványozó:
  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Támadott jogi aktus:
  a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 44. § - 2018. január 1. és december 31. között hatályos - (3) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_294_0_2019_inditvany_anonim.pdfIII_294_0_2019_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .