Hungarian
Ügyszám:
.
X/00364/2018
Első irat érkezett: 03/01/2018
.
Az ügy tárgya: Az Alaptörvény B) cikk (1) és (4) bekezdéseinek, E) cikk (2) bekezdésének és 19. cikkének értelmezésére irányuló indítvány
.
Eljárás típusa: Az Alaptörvény értelmezése
.
Indítványozók típusa:Kormány
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/07/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az igazságügyi miniszter, a Kormány nevében - az Abtv. 38. § (1) bekezdése alapján - az Alaptörvény B) cikk (1) és (4) bekezdéseinek, E) cikk (2) bekezdésének és 19. cikkének értelmezését kérte az Alkotmánybíróságtól az alábbiakra tekintettel:
1. Léteznek-e az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéséből levezethető olyan tárgykörök, amelyek esetében Magyarországnak az európai uniós döntéshozatalban tagállamként való részvétele Magyarország szuverenitásának sérelmére vezethet, amennyiben a döntéshozatal eredményeként a nép elveszíti az Alaptörvény B) cikk (4) bekezdésében biztosított ellenőrzési lehetőségét a közhatalom gyakorlása felett?
2. Az 1.) kérdésre adott igenlő válasz esetén, ezen tárgykörök közé tartozik-e Magyarország lakosságának összetétele, illetve hazánk történeti alkotmányán alapuló önazonossága?
3. A 2.) kérdésre adott igenlő válasz esetén, feljogosítja-e az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése szerinti közös hatalomgyakorlás a magyar állami szerveket olyan, Magyarország gazdasági teljesítményén és lakosságszámán alapuló, a magyar állami szervek döntésétől részben függetlenül működő, állandó menekültügyi elosztási mechanizmusban való részvételre, amely Magyarország szuverenitásának, illetve történeti alkotmányán alapuló önazonosságának sérelmére vezethet?
4. A 3.) kérdésre adott igenlő válasz esetén, a Kormány az európai uniós döntéshozatal során kötve van-e az Országgyűlésnek az Alaptörvény 19. cikke szerinti eljárásban kialakított álláspontjához olyan esetekben, amikor az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése szerinti közös hatáskörgyakorlás Magyarország szuverenitásának, illetve történeti alkotmányán alapuló önazonosságának sérelmére vezethet?.
.
Indítványozó:
    Igazságügyi Minisztérium
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
B) cikk (4) bekezdés
E) cikk (2) bekezdés
19. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
X_364_0_2018_indítvány.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
X_364_12_2018_IM_allasfoglalas.anonim.pdfX_364_12_2018_IM_allasfoglalas.anonim.pdfX_364_15_2018_IM_állásfogl.anonim..pdfX_364_15_2018_IM_állásfogl.anonim..pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.06.19 10:00:00 Teljes ülés
2020.04.28 10:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Petition submitted for interpreting Article B) paragraphs (1) and (4), Article E) paragraph (2) and Article 19 of the Fundamental Law
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.