Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02033/2021
Első irat érkezett: 05/27/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kpkf.VI.39.335/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (oktatásügy, érintettség)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/09/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kpkf.VI.39.335/2021/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - oktatást támogató alapítvány alapítója és kuratóriumi tagja - előadása szerint az illetékes kormányhivatal törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményezett az alapítvány, mint iskola fenntartója ellen. A kormányhivatal az iskola működési engedélyét visszavonta, és az intézményt törölte a magán és egyházi fenntartású köznevelési intézmények nyilvántartásából, mely ügyben ezt a végzést később megsemmisítették. A jelen bírósági eljárásban született végzésével az alperesi Oktatási Hivatal a törvényességi ellenőrzési eljárást megszüntette. Az indítványozó keresetet terjesztett elő az Oktatási Hivatal által meghozott végzés ellen. Az elsőfokú bíróság az indítványozó keresetlevelét visszautasította. A Kúria az elsőfokú bíróság végzését az indokolás kiegészítésével helybenhagyta azzal, hogy az indítványozó a kereset előterjesztésére nem volt jogosult, tekintettel arra, hogy nem áll fenn közvetlen érintettsége az általa támadott végzés vonatkozásában.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria végzése az indítványozónak az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében meghatározott bírósághoz fordulás jogát, illetve a tisztességes eljáráshoz való jogát, valamint a XXVIII. cikk (7) bekezdésébe foglalt jogorvoslathoz való alapjogát súlyosan sérti tekintettel arra, hogy a Kúria iratellenesen és alapjogot sértő módon állapította meg, hogy az indítványozónak nem áll fenn közvetlen érintettsége az ügyben, ezzel kiüresítve a jogorvoslathoz való jog intézményét. .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kpkf.VI.39.335/2021/2. számú végzése
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2033_0_2021_Inditvany.anonim.pdfIV_2033_0_2021_Inditvany.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.11.23 10:00:00 3. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_2033_2021.pdfSz_IV_2033_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.