Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01764/2014
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01720/2014,
.
Első irat érkezett: 10/21/2014
.
Az ügy tárgya: a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/29/2014
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó pénzügyi intézmények - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - elsődlegesen a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (Törvény), a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (Elszámolási törvény) 52. §-a, valamint a Kúria 2/2014. PJE számú jogegységi határozata (PJE) 2.-3. pontjai visszaható hatályú megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók másodlagosan a Törvény 1. § (1) bekezdése, a (6)-(7) bekezdései, a 3., 4. és az 5-21. §.-ai, az Elszámolási törvény 52. §-a, valamint a PJE 2.-3. pontjai visszaható hatályú megsemmisítését, illetve a folyamatban lévő egyedi ügyekben való alkalmazhatóságának kizárását kérik.
Az indítványozók részletesen ismertetik a korábbi jogszabályi környezetet, jogsérelmüket, illetve a támadott jogszabályok, valamint a PJE alaptörvény-ellenességét. Álláspontjuk szerint azok sértik az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdésében, a XII. cikk (1) bekezdésében, a XIII. cikk (1) bekezdésében, a XV. cikk (2) bekezdésében, a XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésében biztosított jogaikat, illetve ellentétesek a B) cikk (1) bekezdésében, a C) cikk (1) bekezdésében, továbbá az E), M) és Q) cikkekben foglaltakkal. Az indítványozók hivatkoznak továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartája 16., 17. és 47. cikkeinek, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 6. cikkének, illetve az első Kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkének sérelmére is..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény
  a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 52. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
E) cikk
M) cikk
Q) cikk
VI. cikk (1) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1764_0_2014_inditvany.anonim.pdfIV_1764_0_2014_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .