Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02446/2022
Első irat érkezett: 11/07/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.20.542/2022/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés létre nem jöttének megállapítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/23/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27 .§-a alapján - a Kúria Pfv.V.20.542/2022/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és a másodfokú ítéletre kiterjedő hatállyal történő megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó alapítvány a Magyar Állammal 1992-ben megkötött és 1995-ben módosított adásvételi szerződés útján lett tulajdonosa a perbeli telekingatlannak és hozzá tartozó, a szovjet pénzeszközökből épült épületeknek. Az ingatlanon tervezett egészségügyi központ megvalósítására nem került sor. A Magyar Állam pert indított az indítványozó ellen az adásvételi szerződés hatálytalanságának megállapítása iránt.
Az elsőfokú bíróság az újra megismételt eljárásban hozott elsőfokú ítéltével megállapította, hogy a perbeli ingatlanok tárgyában létrejött adásvételi szerződés úgy szűnt meg, hogy hatályba sem lépett. A szerződés jogkövetkezményeként kötelezte az indítványozót (I. rendű alperest), hogy az ingatlant az azon található felépítményekkel együtt 15 napon belül adja a felperes birtokába, a felperes pedig fizessen meg az alperesnek 12,5 millió forintot. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta, mellőzte a módosított adásvételi szerződés hatálybalépés nélküli megszűnésének és az egyetemleges keretbiztosítéki jelzálog alapítási szerződés és bejegyzési engedély semmisségének a megállapítását, és az ingatlanok birtokbaadásának és a 12,5 millió forint megfizetésének határidejét 90 napra meghosszabbította. Ezt meghaladóan az elsőfokú bíróság ítéletét - pontosításokkal - helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett ítélet sérti a tulajdonhoz való jogát, mert a Magyar Állam nevében eljáró felperes kisajátítási igényének eleget tett anélkül, hogy azzal egyidejűleg kártalanítási igénye teljesítésére kötelezte volna a Magyar Államot. Ezen túl figyelmet kívül hagyta, hogy elbirtoklás révén is tulajdont szerzett az indítványozó. Nézete szerint az ítélet sérti a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot és a jogorvoslathoz való jogot..
.
Indítványozó:
  Nemzeti Egészségmegőrző és Rákellenes Központ Alapítvány
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Törvényszék 5.G.41.857/2015/246-I. számú ítélete
  Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.374/2021/9-I. számú ítélete
  Kúria Pfv.V.20.542/2022/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2446_0_2022_Inditvany_anonimizalt.pdfIV_2446_0_2022_Inditvany_anonimizalt.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.09 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2446_2022_.pdfSz_IV_2446_2022_.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.V.20.542/2022/8 of the Curia (establishing the non-conclusion of a contract)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .