Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00654/2019
Első irat érkezett: 04/10/2019
.
Az ügy tárgya: A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 331. § (1) bekezdés és 333/A §-a elleni alkotmányjogi panasz (EP választás, levélben szavazás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/20/2019
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
09/30/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 331. § (1) bekezdés és 333/A § alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki az Európai Parlamenti választások napján külföldön (USA-Boston) fog tartózkodni. Mivel magyarországi lakcímmel rendelkezik, nem szavazhat levélben, hanem a jogszabályok értelmében a külképviseleten adhatja le a szavazatát. A legközelebbi külképviselet ahol a szavazatát le tudná adni 350 km-re van lakóhelyétől, amelyre való eljutás aránytalan terhet jelent számára, amelynek következtében nem fog tudni élni a választójogával.
Álláspontja szerint sérül a választójog gyakorlásához fűződő joga és a szabályozás a diszkrimináció tilalmába ütközik, mivel a jogalkotó indokolatlan különbséget tesz a vele összehasonlítható helyzetben lévő, azaz a választás napján külföldön tartózkodó, magyarországi lakcímmel ugyanakkor rendelkező és a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, a választás napján külföldön tartózkodó választópolgárok között..
.
Támadott jogi aktus:
  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 331. § (1) bekezdés és 333/A §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XXIII. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_654_0_2019_inditvany_anonimizált_.pdfIV_654_0_2019_inditvany_anonimizált_.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság elutasította a választási eljárásról szóló törvény egy
  rendelkezése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére
  irányuló alkotmányjogi panaszt. Az indítvány alapjául szolgáló ügyben az
  indítványozó az Európai Parlament magyarországi képviselőinek megválasztásakor
  külföldön tartózkodott, ezért szerette volna szavazatát levélben leadni, ám
  mivel magyarországi lakcímét nem szüntette meg, így erre nem volt lehetősége. A
  választási eljárásról szóló törvény támadott rendelkezése szerint a levélben
  szavazók névjegyzékébe csak azok a személyek vehetők fel, akik magyarországi
  lakcímmel nem rendelkeznek. Az indítványozó álláspontja szerint ezek a
  rendelkezések hátrányosan érintik azon választópolgárokat, akik úgy élnek
  külföldön, hogy magyarországi lakcímüket nem szüntették meg, továbbá a
  rendelkezések a diszkrimináció tilalmába ütköznek, mivel az aktív választójog
  szempontjából összehasonlítható helyzetben lévő választópolgárokat eltérően
  kezelnek. Az Alkotmánybíróság a határozatában megállapította, hogy a szavazás
  napján külföldön tartózkodók nem képeznek homogén csoportot. Az egyik csoportba
  ugyanis azon választópolgárok sorolhatók, akik valamely Európai Uniós tagállam
  állampolgárai, és ezzel egyidejűleg Magyarországon rendelkeznek lakóhellyel, a
  másik csoportba pedig azon választópolgárok tartoznak, akik magyar
  állampolgárok, de sem Magyarországon, sem más európai uniós tagállamban nem
  rendelkeznek lakóhellyel. A két csoportnak tehát teljesen más a fő csoportképző
  tényezője: az első esetben a magyarországi lakóhely, a második esetben pedig a
  magyar állampolgárság. Mivel a választójogosultaknak két csoportja határozható
  meg az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló törvény szerint,
  amelynek a kiindulási alapja is más, így a jogalkotónak is lehetősége volt a
  két csoport számára eltérő eljárási szabályt kialakítani a szavazás módja
  tekintetében. Emellett az Alkotmánybíróság azt is hangsúlyozta, hogy a
  törvényalkotó megváltoztathatja a korábbi mérlegelésen alapuló döntését, és
  amennyiben ennek technikai és biztonsági feltételeit adottnak látja és
  indokoltnak ítéli, bevezethet olyan törvényi szabályozást, amely a szavazás
  napján külföldön tartózkodó valamennyi választópolgár számára az állandó
  lakóhelytől függetlenül biztosítja a levélben történő szavazás lehetőségét.
  Mindezek figyelembevételével az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a
  választási eljárásról szóló törvény támadott rendelkezései nem alaptörvény-
  ellenesek, ugyanis nem homogén csoporton belül tesznek különbséget, hanem a
  választójogosultak két különböző feltételek alapján létrejövő csoportja között
  alkalmaznak eltérő szabályozást, így az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi
  panaszt elutasította.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2019.09.30 15:00:00 2. öttagú tanács
  2020.02.11 17:00:00 2. öttagú tanács

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against Section 331 (1) and 333/A of the Act XXXVI of 2013 on the Election Procedure (European Parliament’s elections, voting in letter)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .