Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01520/2021
Első irat érkezett: 05/18/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.071/2020/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (házassági bontóper; személyiségi jog megsértése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/23/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 39.P.20.988/2017/60. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 17.Pf.20.629/2019/6-II. számú ítélete és a Kúria Pfv.III.20.071/2020/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó és volt házastársa között a kapcsolattartások meghiúsítása, az elmaradt kapcsolattartások pótlása és végrehajtása körében alakult ki vita, az indítványozó keresetet nyújtott be a bírósághoz annak megállapítása iránt, hogy volt házastársa megsértette az emberi méltóságát, a családi élethez való jogát, a testi épséghez és egészséghez, valamint a családi kapcsolathoz fűződő jogát. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet a per főtárgya tekintetében helybenhagyta, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági döntések sértik a tisztességes eljáráshoz való alapjogát amennyiben az eljáró bíróságok döntéseiket nem indokolták. Érvelése szerint továbbá a gyermek és a különélő szülő kapcsolata is a családi élet fogalma alá tartozik és védelemben részesül. A bíróságok azáltal, hogy nem állapították meg azt, hogy a volt házastárs mulasztásai folytán akadályozott kapcsolattartás megalapozhat személyiségi jogsértést, az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdésében rögzített alapjoga sérelmét okozta..
.
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Törvényszék 39.P.20.988/2017/60. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 17.Pf.20.629/2019/6-II. számú ítélete és a Kúria Pfv.III.20.071/2020/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1520_2_2021_indkieg_annonim.pdfIV_1520_2_2021_indkieg_annonim.pdfIV_1520_0_2021_indítvány_anonim.pdfIV_1520_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.10.12 14:00:00 3. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_1520_2021.pdfSz_IV_1520_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.III.20.071/2020/4 of the Curia (action brought for the dissolution of marriage, violation of personality right)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.