Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01830/2022
Első irat érkezett: 08/09/2022
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 6.Pf.20.762/2021/6/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (deviza alapú kölcsöntartozás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/30/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Budapest Környéki Törvényszék 6.Pf.20.762/2021/6/I. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó deviza alapú kölcsönszerződést kötött személygépkocsi megvásárlása céljából. A hitelező a kölcsönszerződés azonnali hatállyal felmondta, és a tőketartozás és kamatai megfizetését követelte. A követelés engedményezését követően az engedményes keresettel élt a bíróság előtt az indítványozó mint alperes ellen, melyben a teljes lejárt tartozás tőkésítése útján kérte az indítványozó marasztalását.
A Gödöllői Járásbíróság 8.P.21.406/2020/18. számú ítéletével a keresetnek helyt adott, és az indítványozót a tőketartozás, a szerződéses kamat, a késedelmi kamat, valamint perköltség megfizetésére kötelezte.
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a jogerős ítélet sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, mert marasztalására úgy került sor, hogy a felperes nem bizonyította követelése összegszerűségét, a bíróság döntését önkényesen, a vonatkozó jogszabályok, az Alkotmánybírósági gyakorlat és a Kúria 4/2021. PJE határozatának +figyelmen kívül hagyásával hozta meg. Sérti továbbá a tisztességes eljáráshoz való jogot, hogy a bíróság indokolási kötelezettségét sértő módon nem indokolta meg, miért fogadta el a DH1 törvény alapján semmisnek minősülő bázis árfolyammal számolt felperesi kimutatást, és miért tekintett el a DH1 törvény 3. § (2) bekezdésében meghatározott MNB középárfolyammal kalkuláló kimutatás beszerzésétől. .
.
Támadott jogi aktus:
  Gödöllői Járásbíróság 8.P.21.406/2020/18. számú ítélete
  Budapest Környéki Törvényszék 6.Pf.20.762/2021/6/I. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1830_2_2022_inditvany_egys.szerk.anonim.pdfIV_1830_2_2022_inditvany_egys.szerk.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .