Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02278/2022
Első irat érkezett: 10/07/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VII.45.167/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közszolgálati jogvita, írásbeli figyelmeztetés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/21/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.VII.45.167/2022/5. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 16.K.707.385/2020/38. számú ítélete ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt.
Az alapul fekvő perben alperes, jogi személy indítványozóval a felperes határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszonyban állt. Az indítványozó 2020. szeptember 7-én írásbeli figyelmeztetésben részesítette a felperest, mert nem értesítette a munkáltatói jogkör gyakorlóját arról, hogy COVID vírussal fertőzött, és ezzel elmulasztotta a tájékoztatási kötelezettségét, illetve veszélyeztette a vezetése alatt álló szervezeti egység munkatársait. A felperes keresetet terjesztett elő, amelyben az írásbeli figyelmeztetés megsemmisítését kérte arra hivatkozva, hogy a munkatársak veszélyeztetése nem történt meg, mert a kritikus időszakban szabadságát töltötte, illetve pozitív eredményű tesztjét nem látta, arról az egészségügyi intézmény vezetőjétől telefonon kapott tájékoztatást. Az elsőfokú bíróság a figyelmeztetést megsemmisítette arra tekintettel, hogy az abban foglalt okok nagy része nem valós, nem okszerű, illetve a rendelkező rész és az indoklás között ellentmondás van. Az indítványozó az ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, a Kúria azonban a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a jogerős ítélet és a felülvizsgálati ítélet sérti az indítványozó egészséges környezethez való jogát. A felülvizsgálati eljárás során hozott ítélet továbbá az indítványozó tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát is sérti azzal, hogy hatályában fenntartott egy nyilvánvalóan jogsértő ítéletet..
.
Indítványozó:
  Budapest Főváros XV. Kerület Újpalotai Polgármesteri Hivatal
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Kfv.VII.45.167/2022/5. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 16.K.707.385/2020/38. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XX. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2278__2_2022_indkieg_anonim.pdfIV_2278__2_2022_indkieg_anonim.pdfIV_2278_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_2278_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .







  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .