Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00897/2022
Első irat érkezett: 04/05/2022
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.318/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kár)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/03/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Debreceni Törvényszék 13.P.21.146/2020/16. számú ítélete és a Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.318/2021/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók bírósági jogkörben okozott kár megfizetése iránt indítottak pert az alperes törvényszék ellen, mert álláspontjuk szerint a büntetőügyben eljáró törvényszék az uniós jogot figyelmen kívül hagyva hozta meg döntését, és állapította meg az indítványozók bűnösségét folytatólagosan elkövetett adócsalás bűntettében. Nézetük szerint azzal, hogy a büntetőügyben eljáró bíróságok az uniós joggal kifejezetten ellentétes döntést hoztak, jogellenesen került sor a büntetőeljárás megindítására, annak alapján a bűnösséget megállapító ítélet meghozatalára, ezért kártérítés megfizetésére kérték kötelezni az alperes törvényszéket.
A keresetet az elsőfokú bíróság elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Az indítványozók álláspontja szerint a jogerős ítélet azon megállapítása, hogy az indítványozók nem hivatkozhatnak az uniós jog szabályaira, sérti a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot, mivel önkényesen megfosztja a feleket attól, hogy a hatályos és ügyükben alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekre hivatkozzanak. Az indítványozók nézete szerint azáltal, hogy a bíróság nem ismerte fel az ügy uniós jogi relevanciáját, megsértette az Alaptörvény 28. cikkében foglalt jogszabály-értelmezési követelményeket, döntése a tisztességes eljáráshoz való jogot sértő, önkényes döntést eredményezett..
.
Támadott jogi aktus:
  Debreceni Törvényszék 13.P.21.146/2020/16. számú ítélete
  Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.318/2021/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_897_0_2022_indítvány.anonim.pdfIV_897_0_2022_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .