Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01777/2019
Első irat érkezett: 11/05/2019
.
Az ügy tárgya: A Pécsi Ítélőtábla Pk.VI.50.032/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § ) (Ve. 233. § -- választási ügyben a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen)
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/05/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 27. §-a és a Ve. 233. § (1) bekezdése alapján – a Pécsi Ítélőtábla Pk.VI.50.032/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy Ács Rezső polgármester-jelölt megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelvet azzal, hogy a Pécsi Ítélőtábla Pk.VI.50.006/2019/4. számú jogsértést megállapító és a további jogsértéstől eltiltó határozatát követően a kampányidőszakban nevelési-oktatási intézményben történt ajándékosztásról az internetes közösségi oldalon közzétett beszámolót és fényképfelvételt a közösségi oldalról nem távolította el. A HVB bírság megfizetésére kötelezte, és a kifogást ezt meghaladóan elutasította. A döntést az illetékes területi választási bizottság helybenhagyta. A bíróság a döntést helybenhagyta.

Az indítványozó - mint polgármester-jelölt - álláspontja szerint Ács Rezső jogellenes kampánytevékenysége, valamint a döntés sérti az Alaptörvény 28. cikkében rögzített józan észnek és a közjónak megfelelő jogszabály értelmezéssel, valamint az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében rögzített véleménynyilvánítás szabadságát és XXIII. cikk (1) bekezdésében foglalt passzív választójogával és a XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes hatósági (választási bizottsági) eljáráshoz, továbbá a a XXVIII. cikk (1) és (7) beekzdésében foglalt tisztességes jogorvoslati eljáráshoz fűződő jogával összefüggésben, valamint ezekkel együtt az Alaptörvény R) cikk (2) bekezdését..

.

Támadott jogi aktus:
    Pécsi Ítélőtábla Pk.VI.50.032/2019/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
IX. cikk (1) bekezdés
XXIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1777_2019_ind_anonim.pdfIV_1777_2019_ind_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.11.07 14:00:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.