Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00137/2023
Első irat érkezett: 01/18/2023
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pkf.25.714/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nem megengedett keresethalmazat sajtó-helyreigazítási perben)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/20/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Fővárosi Törvényszék 62.P.21.156/2022/6. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pkf.25.714/2022/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az alkotmányjogi panasszal támadott végzésekkel a bíróság jogerősen visszautasította az indítványozó sajtó-helyreigazítási perben előterjesztett keresetét. Az indítványozó egy internetes sajtótermékben megjelent, több, egymással összefüggő tartalmú cikk miatt fordult helyreigazítási kérelemmel a sajtótermék szerkesztőségéhez, majd kérelme megtagadását követően egy keresetben kérte kötelezni az alperest a sajtó-helyreigazításra. Az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék 62.P.21.156/2022/6. számú végzésével a keresetet visszautasította, a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pkf.25.714/2022/2. számú végzésével az elsőfokú végzést helybenhagyta. A bíróság indokolása szerint a sajtó-helyreigazítási kérelem tárgyát képező sérelmezett közlések különböző cikkekben jelentek meg, azonban a cikkeknek csak a témája volt hasonló, tartalmukban és szövegezésükben egymástól különböztek, így azokat külön-külön kell értelmezni és elemezni, a kereset tehát meg nem engedett keresethalmazatnak minősült.
Az indítványozó álláspontja szerint ez a bírósági gyakorlat feleslegesen többszörözi az ugyanazon felek között ugyanazon jogvitából fakadó perek számát, ellehetetleníti az ésszerű időn belüli jogszolgáltatást, továbbá kiüresíti az indítványozó bírósághoz forduláshoz való jogát, ezért a végzések sértik az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdését..
.
Támadott jogi aktus:
    A Fővárosi Törvényszék 62.P.21.156/2022/6. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pkf.25.714/2022/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_137_0_2023_Inditvany_anonim.pdfIV_137_0_2023_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.