Hungarian
Ügyszám:
.
X/02145/2020
Első irat érkezett: 12/31/2020
.
Az ügy tárgya: Az alapvető jogok biztosának az Alaptörvény IV. cikk (4) bekezdése értelmezésére irányuló indítványa (a személyes szabadság alaptalan korlátozása)
.
Eljárás típusa: Az Alaptörvény értelmezése
.
Indítványozók típusa:alapvető jogok biztosa
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/11/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az alapvető jogok biztosa az Abtv. 38. § (1) bekezdés alapján az Alaptörvény IV. cikk (4) bekezdésének értelmezését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Indítványában hivatkozik az AJB-469/2018. számú jelentésére, amelyet a jogszerűen elrendelt, tehát nem törvénysértő, ám utóbb alaptalannak bizonyuló bűnügyi, szabálysértési és idegenrendészeti őrizetbe vétel miatti kár megtérítéséhez való jog érvényesíthetősége tárgyában lefolytatott vizsgálat eredményeként készített. Indítványában kifejti, hogy az Alaptörvény IV. cikk (4) bekezdése szövegszerűen is eltér a korábbi Alkotmány 55. § (3) bekezdésétől, és ahhoz képest a kár megtérítéséhez való jogot már nem csupán a törvénytelen letartóztatás, hanem az alaptalan szabadságkorlátozás esetére is biztosítja, ezért az ezen alapjog érvényesülését szolgáló szabályozás megalkotásához és a megfelelő jogalkalmazás kialakulásához az Alaptörvény szövegének Alkotmánybíróság általi, erga omnes hatályú értelmezésére van szükség. Ezzel összefüggésben az alapvető jogok biztosa különösen abból a szempontból kéri az Alkotmánybíróság értelmezését, hogy az Alaptörvény IV. cikk (4) bekezdésében foglalt jog az „alaptalanul” szövegrészre tekintettel magában foglalja-e a törvényesen, az eljárási szabályok betartásával elrendelt, ám tartalmilag megalapozatlan személyes szabadságkorlátozásokat, illetve hogy szükséges-e jogszabályban rendelkezni az ilyen szabadságkorlátozás miatti kár megtérítéséhez való jog érvényesítésének szabályairól..
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IV. cikk (4) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
X_2145_0_2020_indítvány_anonim.pdfX_2145_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .