Hungarian
Ügyszám:
.
III/00418/2018
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/00413/2018,
.
Első irat érkezett: 03/09/2018
.
Az ügy tárgya: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 100. § (4) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (zártan kezelt iratok, bizonyítékok megismerhetősége)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/27/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § alapján, az eljárás felfüggesztése mellett - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 100. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és a folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárását kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az adóhatóság az alapügy felperesénél bevallások utólagos vizsgálatára irányuló pénzösszeg kiutalása előtti ellenőrzést folytatott le áfa adónemben. Vizsgálatának eredményeképpen adókülönbözetet állapított meg, és adóbírság megfizetésére kötelezte a perbeli felperest. Az adóhatóság a határozata alápjául szolgáló kapcsolódó ellenőrzés iratait zártan kezelte, azokat a jegyzőkönyvhöz nem mellékelte. A felperes keresetében is sérelmezte iratbetekintési jogának korlátozását, amelyet az adóhatóság az Art. 100. § (4) bekezdésében foglaltakkal indokolt.
A bíróság álláspontja szerint a támadott rendelkezés sérti a jogorvoslathoz való jogot, mivel az adóhatósági eljárás során az adózó nem ismerhet meg teljes terjedelemben valamennyi rendelkezésre álló bizonyítékot, okiratot, hiszen azokat az adóhatóság szűrőjén keresztül, válogatva tárták elé. Jelen esetben konkurál egymással a hatékony jogorvoslathoz való jog és a személyes adatok védelméhez való jog. Előfordulhat továbbá, hogy az adóhatósági eljárás során rendelkezésre álló bizonyítékok közül nem kerül felhasználásra esetlegesen az adózó számára előnyös bizonyíték, amely pedig a tisztességes eljárás elvét sérti..
.
Támadott jogi aktus:
  az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 100. § (4) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
VI. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_418_0_2018_indítvány_anonimizált.pdfIII_418_0_2018_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .