Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02567/2022
Első irat érkezett: 11/17/2022
.
Az ügy tárgya: A Kecskeméti Törvényszék 6.Pf.20.960/2022/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (használati díj megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/23/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók – az 27. §-a szerinti - alkotmányjogi panaszukban a Kecskeméti Járásbíróság 17.P.21.139/2020/68. számú ítélete és a Kecskeméti Törvényszék 6.Pf.20.960/2022/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az alkotmányjogi panasz alapját képező tényállás szerint az ügy felperese végrehajtási eljárás során árverés útján szerezte meg az indítványozók által használt ingatlant. A felperes használati díj megfizetésére szólította fel az indítványozókat, majd fizetési meghagyásos eljárást indított az indítványozók ellen használati díj megfizetésére hivatkozással, amely az indítványozók ellentmondása folytán perré alakult. Az elsőfokú bíróság a keresetet részben találta megalapozottnak; tényként állapította meg a felperes tulajdonszerzésének jogcímét, időpontját, az ingatlan adottságait és azt, hogy 2021. áprilisáig az indítványozók díjfizetés nélkül használták az ingatlant. Az elsőfokú bíróság meghatározott összeg, késedelmi kamat és perköltség megfizetésére egyetemlegesen kötelezte az indítványozókat. Az indítványozók fellebbezését a másodfokú bíróság alaptalannak ítélte meg; az elsőfokú bíróság ítéletét érdemben helyesnek találta, azt helybenhagyta.
Az indítványozók álláspontja szerint a bíróság contra legem jogalkalmazás és a bírói indokolás hiányosságai okán sérült az Alaptörvény XXXVIII. cikk (1) bekezdése. Az indítványozók álláspontja szerint a bíróság eljárása során figyelmen kívül hagyta az Alaptörvény 28. cikk rendelkezéseit és a XV. cikk törvény előtti egyenlőség és szerinti megkülönböztetés tilalmának követelményét. .
.
Támadott jogi aktus:
  Kecskeméti Törvényszék 6.Pf.20.960/2022/4. számúítélete, Kecskeméti Járásbíróság17.P.21.139/2020/68. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2567_7_2022_Ind_egys_anonim.pdfIV_2567_7_2022_Ind_egys_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .