Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00067/2020
Első irat érkezett: 01/14/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IX.37.882/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (illetménykülönbözet)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/19/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.27.555/2018/12. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 7.Kf.650.044/2019/8. számú ítélete és a Kúria Kfv.IX.37.882/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó rendőr gépjárművezetői pótlékra volt jogosult, azonban rendszeres díjazása megállapításánál ezt munkáltatója nem vette figyelembe. A 2015. évi, illetve az azt követő béremeléseknél illetménye a pótlék figyelembevétele nélkül, az indítványozó által számítottnál alacsonyabb összegben lett megállapítva. Többszörös béremelést követően az indítványozó panaszt nyújtott be elöljárójához a helytelen illetmény megállapítása miatt. Panaszát a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) elutasította. Az indítványozó ezt követően keresetet nyújtott be elmaradt illetmény megtérítése iránt. Keresetét az elsőfokú bíróság elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, a Kúria a felülvizsgálati kérelem befogadását megtagadta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás során sérült a tisztességes eljáráshoz való joga, valamint az egészséget, biztonságot és méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez való joga. Álláspontja szerint a döntésekben felhívott jogszabályokból, illetve ezek ítéleti indokolásból nem következnek az őt marasztaló bírói döntések. Sérelmezi továbbá, hogy egyik bíróság sem értékelte a pótlékjogosultságra okot adó ellátási kötelezettségét, illetve annak rendszeres teljesítését; e releváns tényező figyelmen kívül hagyását a bíróságok nem indokolták..
.
Támadott jogi aktus:
    a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.27.555/2018/12. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 7.Kf.650.044/2019/8. számú ítélete és a Kúria Kfv.IX.37.882/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IX. cikk (1) bekezdés
XVII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_67_2_2020_indkieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_67_2_2020_indkieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.