Ügyszám: IV/01421/2017
.
Első irat érkezett: 07/04/2017
.
Az ügy tárgya: A Szolnoki Törvényszék 4.Pf.21.367/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése, szerződés érvénytelensége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szolnoki Törvényszék 4.Pf.21.367/2016/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó kölcsöntartozás megfizetése iránti perében a Szolnoki Városi Bíróság jogerősen megállapította, hogy az indítványozónak kölcsönszerződés alapján tartozása áll fenn az alperesi takarékszövetkezettel szemben. A bíróság által kiállított végrehajtható okirat alapján végrehajtási eljárás indult az indítványozó ellen. A végrehajtási eljárás még jelenleg is folyamatban van.
Időközben a Szegedi Ítélőtábla jogerős ítélettel megállapította, hogy kölcsönszerződés érvénytelen. A kölcsönszerződés érvénytelenségére hivatkozással az indítványozó a végrehajtás megszüntetése iránt keresetet terjesztett elő, melyet a Szolnoki Járásbíróság 24.P.20.877/2016/11. számú ítéletével elutasított. A Szolnoki Törvényszék 4.Pf.21.367/2016/4. számú ítélete az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság döntése azért sértette meg az Alaptörvény XXVIII cikkének (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjogát, mert szűkítően értelmezte a Pp. 368. § a) pontját, amikor a jogerős ítélettel megállapított érvénytelen kölcsönszerződés tényét nem tekintette a Pp. 368. § a) pontja szerinti oknak, amelynek alapján a végrehajtás megszüntethető. Az érvénytelenség általános jogkövetkezménye az, hogy az ilyen ügyletekre nem lehet jogot alapítani, vagyis a felek által célzott joghatások nem érhetőek el. Továbbá megsértette a (7) bekezdésben foglalt jogorvoslathoz való alapjogát, mert az érvénytelen szerződés ellenére folytatott végrehajtási eljárással összefüggésben a jogorvoslathoz való jogát elvonta. Ezzel sérült az Alaptörvény B) cikkében foglalt jogállamiság elve, azaz a jogbiztonság követelménye..
.
Támadott jogi aktus:
    Szolnoki Törvényszék 4.Pf.21.367/2016/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1421_0_2017_indítvány.anonim.pdfIV_1421_0_2017_indítvány.anonim.pdf
.
.
.







.