Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00617/2021
Első irat érkezett: 03/17/2021
.
Az ügy tárgya: A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) és (2) bekezdése, valamint 22. § (2) bekezdése és 23. §-a elleni alkotmányjogi panasz (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/31/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panaszt terjesztett elő a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) és (2) bekezdése, valamint 22. § (2) bekezdése és 23. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése érdekében.
A támadott rendelkezések alapján veszélyhelyzet idején tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés, tilos rendezvényt vagy gyűlést szervezni, tartani, vagy annak helyszínén tartózkodni. A sérelmezett jogszabály e védelmi intézkedés megsértését szabálysértésnek minősíti, és bírság kiszabásáról rendelkezik.
Az indítványozó előadja, hogy a sérelmezett jogszabály megfosztja őt a gyülekezési joga gyakorlásának lehetőségétől, ezen alapjogsérelme a jogszabály hatályba lépésétől kezdődően folyamatosan fennáll, mivel nem vehet részt jogszerűen semmilyen demonstráción vagy a gyülekezési jog hatálya alá tartozó eseményen.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott rendelkezések szükségtelenül és aránytalanul korlátozzák, valójában kiüresítik a gyülekezéshez való jogot, a körülmények mérlegelésének kizárásával és az általános tilalom jogszabályi rögzítésével elvonják a tényleges bírósági jogorvoslat lehetőségét, valamint alaptörvény-ellenesen tesznek különbséget azon személyek között, akik közösségi formában különböző célból összegyűlnek, hátrányosan megkülönböztetve azokat, akik a gyülekezési jogukat kívánják gyakorolni, azokhoz képest, akik ettől eltérő célból, például vallásgyakorlás vagy oktatás céljából gyűlnek össze. A szabálysértésként minősítés és a bírság pedig további elrettentő hatással jár, mivel eltántorítja a közügyekben véleményüket közösen kifejezni kívánó polgárokat az ilyen gyűlések szervezésétől és az azon való részvételtől..
.
Támadott jogi aktus:
    484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 4. § (1) bekezdés, 5. § (1) és (2) bekezdés, 22. § (2) bekezdés, 23. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
53. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_617_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_617_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_617_2_2021_amicus_IM_anonim.pdfIV_617_2_2021_amicus_IM_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.07.12 9:30:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against Section 4 (1), Section 5 (1) and (2), Section 22 (2) and Section 23 of the Government Decree No. 484/2020. (XI. 10.) Korm. on the second phase of protective measures applicable during the period of state of danger (general ban of assembly during the period of state of danger)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.