Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00517/2016
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00046/2016,
.
Első irat érkezett: 03/11/2016
.
Az ügy tárgya: a tőkepiac stabailitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 1. §-a és 2. §-a elleni alkotmányjogi panasz (BUDA-CASH károsultak kárrendezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó magánszemély - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény (Tv.) 1. § -a és a 2. §-a (a törvény hatálya) alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint a jogalkotó a sérelmezett jogszabály meghozatalával nem oldotta fel a 32/2015. (XI. 19.) AB határozatban hivatkozott alapjogba (diszkrimináció tilalma) ütközést.
Az indítványozó előadja, hogy a Tv. hatálya alá károsultak tekintetében megteremti a kárrendezésnek a belátható időn belüli megtörténtét, addig mindazon károsultak, akik nem esnek a törvény hatálya alá, elesnek ezen lehetőségtől. Az indítványozó előadja továbbá, hogy a Quaestor cégcsoport károsultjai a Tv. hatálya alá tartoznak, míg az indítványozó, mint Baumag károsult, nem. Álláspontja szerint ugyanabba a homogén csoportba tartozik, amely csoportot személyi hatály tekintetében az Alkotmánybíróság megkövetelt a korábbi döntésében. Álláspontja szerint a Tv. hatályának ki kell terjednie mindazokra, akik tőkebefektetésük mentén a Tv. rdnelkezéseinek megfelelnek, a hozzá kapcsolódó külső feltételekkel egyetemben.
Az indítványozó álláspontja szerint mindezek alapján sérül az Alaptörvény XV. cikk szerinti hátrányos megkülönböztetés elve.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 1. § (1)-(2) bekezdése, 2. § (1) bekezdése)
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_517_0_2016_inditvany.pdfIV_517_0_2016_inditvany.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.