Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01226/2019
Első irat érkezett: 07/19/2019
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 2.Bpkf.581/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/03/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szegedi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 15.Bv.1112/2017/29. számú végzése és a Szegedi Törvényszék 2.Bpkf.581/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A bíróság a fogvatartás körülményei tekintetében, alapvető jogokat sértő elhelyezésből adódó kártalanítást ítélt meg az indítványozó számára.
Az ügyészség fellebbezésére tekintettel eljárt másodfokú bíróság az elsőfokú döntést akként változtatta meg, hogy a kártalanítási igényt érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Indokolása szerint az indítványozó nem terjesztett be panaszt a büntetés-végrehajtási intézet vezetőjéhez, így az érdemi vizsgálathoz szükséges törvényi feltétel hiányzik.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárt bíróságok az alapul fekvő tényállásokat helyesen állapították meg ugyan, de az ügy eldöntésére irányuló jogszabályokat okszerűtlenül és önkényesen értelmezték, így a másodfokú döntés törvénysértő és sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    Szegedi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 15.Bv.1112/2017/29. számú végzés, Szegedi Törvényszék 2.Bpkf.581/2019/2. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1226_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1226_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.02.11 17:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 2.Bpkf.581/2019/2 of the Szeged Regional Court (compensation for the conditions of detention)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.