Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00471/2020
Első irat érkezett: 02/24/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.V.35.239/2019/5. számú ítélete elleni alkomtányjogi panasz (adóügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Kfv.V.35.239/2019/5. számú ítélete megsemmisítését kérte.
Az indítványozó - perbeli felperes - az illetékes adóhatóság bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés alapján adóhiánynak minősülő adókülönbözetet állapítottak meg, és adóbírság megfizetésére kötelezték. Az indítványozó keresetében az adókülönbözet, az adóbírság és a késedelmi pótlék törlését kérte. Az elsőfokú bíróság a perbeli alperes határozatát az elsőfokú határozatra kiterjedően hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú hatóságot új eljárásra kötelezte. A Kúria az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és az indítványozó keresetét elutasította.
Az indítványozó szerint a támadott döntés sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogot, mivel a bizonyítékok a felülvizsgálati eljárásban felülmérlegelésre kerültek, azonban ezt a Kúria nem indokolta meg..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.V.35.239/2019/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_471_2_2020_indkieg_anonimizált.pdfIV_471_2_2020_indkieg_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.11.17 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_471_2020.pdfSz_IV_471_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.