Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00861/2018
Első irat érkezett: 05/16/2018
.
Az ügy tárgya: A Pécsi Törvényszék 1.Kpkf.50.014/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (keresetlevél elektronikus úton való benyújtása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/01/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pécsi Törvényszék 1.Kpkf.50.014/2018/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy az illetékes közigazgatási hatóság telekadó megfizetésére kötelezte. A közigazgatási határozat felülvizsgálatát kérte a bíróságon, amelynek során a keresetlevelet papír alapon nyújtotta be. A bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasította, mivel az indítványozó beadványát nem elektronikus úton terjesztette elő. A másodfokú bíróság a döntést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás sértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    Pécsi Törvényszék 1.Kpkf.50.014/2018/3. számú végzés, Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.185/2017/5. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk
XXIV. cikk
XXVIII. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_861_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_861_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.05.07 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. 1.Kpkf.50.014/2018/3 of the Pécs Regional Court (submission of the statement of claim in electronic form)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.