English

Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00861/2018
Első irat érkezett: 05/16/2018
.
Az ügy tárgya: A Pécsi Törvényszék 1.Kpkf.50.014/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (keresetlevél elektronikus úton való benyújtása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/01/2018
.
Előadó alkotmánybíró: Juhász Imre Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pécsi Törvényszék 1.Kpkf.50.014/2018/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy az illetékes közigazgatási hatóság telekadó megfizetésére kötelezte. A közigazgatási határozat felülvizsgálatát kérte a bíróságon, amelynek során a keresetlevelet papír alapon nyújtotta be. A bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasította, mivel az indítványozó beadványát nem elektronikus úton terjesztette elő. A másodfokú bíróság a döntést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás sértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
  Pécsi Törvényszék 1.Kpkf.50.014/2018/3. számú végzés, Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.185/2017/5. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk
XXIV. cikk
XXVIII. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_861_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_861_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
A határozat száma: 3108/2019. (V. 17.) AB végzés
.
A határozat kelte: Budapest, 05/07/2019
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.05.07 8:30:00 1. öttagú tanács
.
A határozat szövege (pdf):
3108_2019 AB végzés.pdf3108_2019 AB végzés.pdf
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a Pécsi Törvényszék 1.Kpkf.50.014/2018/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában indult eljárást megszünteti.
I n d o k o l á s

[1] 1. Egy mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó gazdasági társaság (a továbbiakban: indítványozó) jogi képviselői: dr. Rónai Anett ügyvéd (7632 Pécs, Maléter Pál út 34.) valamint dr. Bokor Beatrix ügyvéd (7631 Pécs, Közraktár u. 5.) útján a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.185/2017/7. számú végzését helybenhagyó, a Pécsi Törvényszék 1.Kpkf.50.014/2018/3. számú, az indítványozó jogi képviselőjének 2018. február 23. napján elektronikus úton kézbesített végzés ellen az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján alkotmányjogi panaszt terjesztett elő.
[2] Az indítványozó az alkotmányjogi panaszában az Alaptörvény B) cikke (demokratikus jogállam, jogbiztonság követelménye); XXIV. cikke (tisztességes hatósági eljáráshoz való jog) és XXVIII. cikke (tisztességes bírósági eljáráshoz való jog, jogorvoslathoz való jog) sérelmére hivatkozással kérte, hogy az Alkotmánybíróság a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.185/2017/7. számú végzésére kiterjedő hatállyal állapítsa meg, hogy a Pécsi Törvényszék 1.Kpkf.50.014/2018/3. számú végzése alaptörvény-ellenes, és ezen végzéseket semmisítse meg.

[3] 2. Az Alkotmánybíróság eljárása során az indítványozó – jogi képviselői útján benyújtott, – az Alkotmánybírósághoz 2019. április 8. napján érkezett beadványában bejelentette, hogy az alkotmányjogi panasz indítványt visszavonja.
[4] Az Abtv. 59. §-a alapján az Alkotmánybíróság – Ügyrendjében meghatározottak szerint – kivételesen a nyilvánvalóan okafogyottá váló ügyek esetén az előtte folyamatban lévő eljárást megszüntetheti. Az Ügyrend 67. § (2) bekezdés c) pontja szerint okafogyottá válik az indítvány különösen, ha az indítványozó indítványát visszavonta.
[5] Az Alkotmánybíróság az indítvány visszavonására tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint az eljárást megszüntette.

  Dr. Horváth Attila s. k.,
  tanácsvezető alkotmánybíró
  .
  Dr. Balsai István s. k.,
  alkotmánybíró

  Dr. Juhász Imre s. k.,
  előadó alkotmánybíró
  Dr. Czine Ágnes s. k.,
  alkotmánybíró

  Dr. Sulyok Tamás s. k.,
  alkotmánybíró

  .
  English:
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  05/16/2018
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. 1.Kpkf.50.014/2018/3 of the Pécs Regional Court (submission of the statement of claim in electronic form)
  Number of the Decision:
  .
  3108/2019. (V. 17.)
  Date of the decision:
  .
  05/07/2019
  .
  .