Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00348/2023
Első irat érkezett: 02/15/2023
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 6.Pkf.51.351/2022/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/20/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - az Érdi Járásbíróság 13.Pk.50.215/2021/5. számú végzése és a Budapest Környéki Törvényszék 6.Pkf.51.351/2022/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - az alapeljárásban kérelmezett - ellen kapcsolattartás végrehajtása iránt indult eljárást az elsőfokú bíróság megszüntette, egyúttal kötelezte az indítványozót az eljárási költség megfizetésére. Az eljárás megszüntetését azzal indokolta, hogy mivel az indítványozó a kapcsolattartási kötelezettségének eleget tett és a gyermeket átadta a kérelmező részére, kérelmező a keresetét már nem tartotta fent. Az indítványozó az elsőfokú végzéssel szemben fellebbezett; fellebbezésében a végzésnek az eljárási költség megfizetésére vonatkozó rendelkezését támadta arra hivatkozva, hogy az elsőfokú bíróság úgy hozta meg döntését, hogy előtte nem hívta fel nyilatkozattételre. A másodfokú bíróság az elsőfokú végzés fellebbezett részét részben megváltoztatva az elsőfokú eljárási költség összegét leszállította.
Az indítványozó sérelmezi, hogy az elsőfokú eljárásban a bíróság nem nyilatkoztatta, így nem volt lehetősége arra, hogy az eljárási költségviselésre kötelezésével szembeni ellenérveit kifejtse. Az eljárási költségre vonatkozó elsőfokú végzés hiányosságát a másodfokú bíróság sem orvosolta. Álláspontja szerint a kérelmező nyilatkozata a teljesítése igazolására önmagában nem bizonyulhatott volna elégségesnek, ehhez az ő nyilatkozatára is szükség lett volna. Összességében, az eljárás - az audiatur et altera pars elvének sérelme miatt - a tisztességes eljáráshoz való alapjoga sérelméhez vezetett..
.
Támadott jogi aktus:
    az Érdi Járásbíróság 13.Pk.50.215/2021/5. számú végzése és a Budapest Környéki Törvényszék 6.Pkf.51.351/2022/5. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_348_0_2023_Inditvany_anonim.pdfIV_348_0_2023_Inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2023.05.09 9:00:00 1. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_348_2023.pdfSz_IV_348_2023.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. 6.Pkf.51.351/2022/5 of the Budapest Environs Regional Court (enforcement of keeping contacts)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.