Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01154/2020
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00948/2020,
.
Első irat érkezett: 07/01/2020
.
Az ügy tárgya: Az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXX. törvény 33. § (1)-(3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (születési nem anyakönyvezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/10/2020
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
04/13/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (2) bekezdés szerinti - alkotmányjogi panaszukban az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXX. törvénynek (a továbbiakban: Módtv.) az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 3. § x) pontját megállapító, valamint a 69/B. § (1) bekezdés b) pont be) alpontját és (3) bekezdését módosító rendelkezései [Módtv. 33. § (1)-(3) bekezdés és (5) bekezdés] alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérik.
Az indítványozók alkotmányjogi panaszukban tartalmilag valójában az At. azon rendelkezéseit sérelmezik, amelyek alapján - az indítványban megjelölt, megsemmisíteni kért módosítás nyomán - a személyazonosító adatok nyilvántartásában a születési nemet kell nyilvántartani, ami nem változtatható meg. Érintettségük alátámasztása érdekében előadják, hogy valamennyien kérték nemük megváltoztatásával összefüggésben nemük és nevük módosítását a személyazonosító adatok nyilvántartásában. Egyes indítványozók a kérelmet az At. sérelmezett rendelkezéseinek hatálybalépése előtt, mások azt követően terjesztették elő. Négy indítványozó kérelmét a kormányhivatal áttette a hatáskörrel rendelkező illetékes anyakönyvvezetőhöz, egy indítványozó esetében a kérelem áttételére nem került sor, és egy indítványozó kérelmét a hatáskörrel rendelkező illetékes anyakönyvvezető az At. 69/B. § (3) bekezdése alapján elutasította. Az indítványozóknak a módosítás eredményeképpen nincs jogi lehetősége a megváltoztatott biológiai nemük személyi alapnyilvántartásban történő megváltoztatására, illetve ehhez kapcsolódóan a megváltozott biológiai nemükkel összhangban lévő névváltoztatásra, ami - közvetlenül a támadott jogszabályi rendelkezések hatályosulása folytán, bírói döntés közbejötte nélkül - az Alaptörvényben biztosított jogaik sérelméhez vezet, és nincs olyan jogorvoslati eljárás, amely e jogsérelmek orvoslására szolgálna.
A fentiekkel összefüggésben az indítványozók a jogbiztonság sérelmére hivatkoznak, alapjogsérelmük körében pedig emberi méltóságuk, ezen belül önrendelkezéshez és névviseléshez való joguk, a magán- és családi életük tiszteletben tartásához való joguk, valamint testi és lelki egészséghez való joguk megsértését állítják. Hivatkoznak továbbá arra is, hogy a szabályozás a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközik..
.
Támadott jogi aktus:
    Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 3. § x) pont, 69/B. § (1) bekezdés b) pont be) alpont, 69/B. § (3) bekezdés
    egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról
    valamint ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXX. törvény 33. § (1)-(3) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XX. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1154_2_2020_indkieg_anonim.pdfIV_1154_2_2020_indkieg_anonim.pdfIV_1154_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_1154_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1154_3_2020_Miniszterelnokseg_Állásfog_anonim.pdfIV_1154_3_2020_Miniszterelnokseg_Állásfog_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.04.13 9:00:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.