Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00992/2019
Első irat érkezett: 06/11/2019
.
Az ügy tárgya: Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelete, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 34.K.30.121/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (önkormányzati rendelet)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/29/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. §-a alapján - Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2015. (XI. 27.) számú önkormányzati rendeletének egésze, de különösen a 3. § (1) bekezdése és az 5. § (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 34.K.30.121/2019/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az adóhatóság határozatával megállapította, hogy a tárgyi ingatlan vonatkozásában a tulajdonosok nem minősülnek a települési adó alanyának, és a mentesség igénybevételét elutasította, így a 2016. adóévre 17.888.000,-Ft települési adó megfizetésére kötelezte az indítványozó tulajdonostársát, és az indítványozó tulajdonrészszerzését követően pedig indítványozót is. Az indítványozó előadta, hogy amennyiben a települési adó kivetésre kerül, így ugyanazon adótárgy vonatkozásában kétszeresen lenne köteles az adó megfizetésére ami az indítványozó álláspontja szerint jogszerűtlen. Az indítványozó keresettel élt a határozat ellen. Az elsőfokú bíróság megkeresése alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5041/2018/3. számú végzése az önkormányzati rendelet egésze és a 3. § (1) bekezdése törvényességének vizsgálatára irányuló indítványt visszautasította. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 34.K.30.121/2019/4. számú ítélete ezt követően az indítványozó keresetét elutasította.
Az önkormányzat a települési adó bevezetésének indokát a közteherviselésben részt nem vevő, elhanyagolt mezőgazdasági ingatlanok adóztatásba vonásával indokolta. Az indítványozó álláspontja szerint a helyi önkormányzat a rendeletalkotási jogát nem a társadalmi rendeltetésének megfelően gyakorolta, ugyanis nem adó, hanem más eszközöket kellett volna a szankcionlására igénybe vennie, így a rendelet és a bírói döntés megsértette az indítványozónak a törvény előtti egyenlőséghez, vállalkozás szabadságához, egyenlő bánásmódhoz, és a közteherviselésre vonatkozó alapjogait. .
.
Támadott jogi aktus:
  Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2015. (XI. 27.) számú önkormányzati rendeletének egésze, különösen a 3. § (1) bekezdése és az 5. § (2) bekezdése
  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 34.K.30.121/2019/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
32. cikk (1) bekezdés
32. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_992_0_2019_inditvany.anonim.pdfIV_992_0_2019_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .