Hungarian
Ügyszám:
.
III/01593/2017
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/01469/2017,
.
Első irat érkezett: 08/02/2017
.
Az ügy tárgya: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 606/B. § (1) bekezdés c) pontja elleni bírói kezdeményezés (bírák kizárása)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/23/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § alapján, az eljárás felfüggesztése mellett - a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 606/B. § (1) bekezdés c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és alkalamzása kizárását kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál.
Az ügy alapját képező büntetőügyben a terhelt és társai ellen terrorcselekmény bűntette és más cselekménye miatt vádat emeltek. Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az ügyész és a vádlottak is fellebbeztek. Az eljárást megelőzően a gyanúsított előzetes letartoztatásának meghosszabbítása tárgyában másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla járt el. A másodfokú eljárás során a Fővárosi Ítélőtábla észlelte, hogy az a nyomozási bíró feladatait azon bírók látták el, akik az ügy másodfokú elbírálására kijelölt tanács bírái.
A bíróság álláspontja szerint a támadott rendelkezés ellentétben áll a 21/2016. (XI. 30.) AB határozattal, és erre tekintettel sérti a pártatlanság elvét..
.
Támadott jogi aktus:
  a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 606/B. § (1) bekezdés c) pont
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1593_0_2017_indítvány_anonimizált.pdfIII_1593_0_2017_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .