Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01244/2022
Első irat érkezett: 05/20/2022
.
Az ügy tárgya: A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 46. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (vételi jog gyakorlása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/21/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 46. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és visszaható hatállyal történő megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A sérelmezett rendelkezés szerint "nem gyakorolhatja vételi jogát a jogosult, ha e rendelkezés hatályba lépését megelőző egy évben három havi lakbért meghaladó bérleti díj tartozása állt fenn a bérbeadó felé". E rendelkezés alapján az indítványozók nem gyakorolhatták elővételi jogosultságukat a műemlék épületben lévő, általuk bérelt lakás vonatkozásában. Az indítványozók mindannyian több évtizede éltek az érintett bérlakásokban; két indítványozó esetében a különböző okok miatt felgyűlt bérleti díjkülönbözetüket a vagyonkezelő egy összegben számlázta ki, amelynek kifizetése átmenetileg nehézséget okozott számukra, azonban annak vagy részletfizetéssel, vagy az akadály megszűnésekor eleget tettek. A harmadik indítványozó számára a vagyonkezelő mulasztotta el a kiszámlázást, a számla kézhezvételekor az indítványozó azt haladéktalanul rendezte; a negyedik indítványozónak pedig a koronavírus járvány okozta élethelyzete miatt adódott nehézsége a díjfizetéssel, azonban az akadály elhárultával ő is rendezte a tartozását.
A sérelmezett rendelkezés nem tartalmaz jogorvoslati eljárási szabályokat és a vételi jog gyakorolhatóságával kapcsolatos jogvitát sem közigazgatási, sem bírósági eljárás keretébe nem utalja. Az indítványozók álláspontja szerint a sérelmezett rendelkezés a hatálybalépését megelőző időszak magatartását szankcionálja úgy, hogy azzal megfosztotta őket vételi joguk gyakorlásától, a koronavírus járvány leginkább sújtott időszakban, amikor a jogalkotó más területeken számos kedvezményt és könnyítést biztosított. A rendelkezés továbbá diszkriminál a bérlők között a díjtartozás fennállásának időpontja tekintetében is. A rendelkezés tehát sérti a hatékony jogorvoslathoz való jogukat, a visszaható hatály tilalmát, a megkülönböztetés tilalmát, valamint a tulajdonjog sérelmét okozza..
.
Támadott jogi aktus:
    a lakások és helyiségek bérletére
    valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 46. § (3) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1244_2_2022_ind_kieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_1244_2_2022_ind_kieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1244_4_2022_amicusIM_anonim.pdfIV_1244_4_2022_amicusIM_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.