Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01844/2017
Első irat érkezett: 09/26/2017
.
Az ügy tárgya: A Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.Kpk.27.044/2017/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (formanyomtatvány alkalmazása hatósági eljárásban)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/18/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.Kpk.27.044/2017/8. számú végzése, a Békés Megyei Kormányhivatal 31.913/2016. számú végzése és a Békéscsabai Járási Hivatal 41.994/2/2016. számú végzésealaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybírósgától.
Az indítványozó az ingatlanán fennálló jelzálogjog törlését kérte a Békéscsabai Járási Hivataltól. A kérelmet saját maga fogalmazta meg, és nem a földhivatalokban rendszeresített formanyomtatványon nyújtotta be. Az elsőfokú hatóság a jelzálogjog törlésére irányuló kérelmét elutasította az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 39. § (4) bekezdés f) pontja alapján (az eljárás megindításához szükséges nyomtatvány kérelmet nem csatoltak). A másodfokú hatóság az elsőfokú döntést azonos indokok mentén helybenhagyta. Az indítványozó bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét elutasította.
Az indítványozó szerint az ügyben hivatkozott formakérelem a jogalkotásról szóló törvény alapján nem létező jogszabály, mert jogszabály mellékleteként a Magyar Közlönyben nem került kihirdetésre. Mint jogilag nem létező formanyomtatvány, sem az érvényessége, sem a hatálya, sem a közzétevő személy jogosultsága nem állapítható meg. Ugyanakkor a jogalkalmazó szervek - így a hatóságok és bíróságok - a minisztériumi és földhivatali honlapokon közzétett - nézete szerint jogilag nem létező - nyomtatványokat kötelező normaként követik, ami a jogbiztonság sérelmét okozza. Nézete szerint továbbá az az eljárás, amely az interneten közzétett nyomtatványoknak kötelező jogi erőt tulajdonít, tisztességtelen, az így hozott hatósági döntés révén pedig sérül az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében rögzített tisztességes hatósági eljáráshoz való alapjoga. A jogbiztonság tárgyában hivatkozik az Alkotmánybíróság 52/2004. (XII. 10.) AB határozatára, valamint a tisztességes hatósági eljárás sérelme tárgyában hozott 5/2017. (III. 10.) AB határozatra..
.
Indítványozó:
  Dr. Cséffai Attila Csaba
Támadott jogi aktus:
  a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.Kpk.27.044/2017/8. számú végzése, a Békés Megyei Kormányhivatal 31.913/2016. számú végzése és a Békéscsabai Járási Hivatal 41.994/2/2016. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
T) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1844_0_2017_inditvany_anonim.pdfIV_1844_0_2017_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2019.07.09 16:00:00 3. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .