Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00948/2020
Jelen ügyhöz egyesítve lett(ek) a következő ügy(ek): IV/01154/2020, IV/01155/2020, IV/02001/2020, III/02647/2021,
.
Első irat érkezett: 06/03/2020
.
Az ügy tárgya: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (születési nem anyakönyvezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
04/13/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdés szerinti - alkotmányjogi panaszában az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 33. §-ával megállapított, illetve módosított rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó magánszemély, aki neme és neve megváltoztatását kérte az At. támadott módosításának hatályba lépése előtt. Kérelme elbírálását a kormányhivatal - a Módtv. előkészítésére tekintettel - felfüggesztette. Az ezt követően elfogadott - és a nem jogi elismerésére irányuló folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni rendelt - új szabályozás alapján a személyazonosító adatok nyilvántartásában a születési nemet kell nyilvántartani, ami a módosítás nyomán nem változtatható meg, ezért az indítványozónak a módosítás eredményeképpen immár nincs jogi lehetősége a megváltoztatott biológiai nemének a személyi alapnyilvántartásban történő megváltoztatására, illetve ehhez kapcsolódóan a megváltozott biológiai nemével összhangban lévő névváltoztatásra, ami - közvetlenül a támadott jogszabályi rendelkezések hatályosulása folytán, bírói döntés közbejötte nélkül - az Alaptörvényben biztosított jogai sérelméhez vezet.
A fentiekkel összefüggésben az indítványozó emberi méltóságának, ezen belül önrendelkezéshez és névviseléshez való jogának, valamint a magán- és családi élete tiszteletben tartásához való jogának megsértését állítja, továbbá arra hivatkozik, hogy a szabályozás a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközik..
.
Támadott jogi aktus:
    Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_948_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_948_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_948_11_2020_NAIH_Allásfog_anonim.pdfIV_948_11_2020_NAIH_Allásfog_anonim.pdfIV_948_10_2020_amicus_curiae_MPT LMBTQ Szekcio_anonim.pdfIV_948_10_2020_amicus_curiae_MPT LMBTQ Szekcio_anonim.pdfIV_948_2_2020_Minisztereln_Állásfog_anonim.pdfIV_948_2_2020_Minisztereln_Állásfog_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.04.13 9:00:00 1. öttagú tanács
2022.11.29 10:00:00 Teljes ülés
2023.04.18 10:00:00 Teljes ülés
2023.05.09 10:00:00 Teljes ülés

.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_948_2020.pdfSz_IV_948_2020.pdf
.







.
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against certain provisions of the Act I of 2010 on the Civil Registration Procedure (registration of sex designation in the birth register)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.