Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03270/2015
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/03024/2015,
.
Első irat érkezett: 11/20/2015
.
Az ügy tárgya: A kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42. § (5) bekezdése és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.M.1642/2015/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/10/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és a 27. § alapján - a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42. § (5) bekezdése és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.M.1642/2015/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - perbeli felperes - egyéni vállalkozói tevékenységet folytatott, majd egyéni vállalkozói tevékenysége szüneteltetése mellett egy gazdasági társasággal állt munkaviszonyban és gyermeket szült. Az indítványozó egyéni vállalkozói jogviszonya alapján terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS) iránti igényt terjesztett elő az illetéke szakigazgatási szervnél, amely azt meg is állapította. Ennek lejártát követően az indítványozó GYED-et igényelt, azonban azt az illetékes szerv elutasította és a már korábban kiutalt TGYÁS-t is megvonta. A hatósági határozatok elleni fellebbezések elutasítását követően az indítványozó keresetet nyújtott be a bírósághoz, amelyet azonban a bíróság elutasított.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott ítélet a hatályos jogszabályoknak ugyan megfelelő, azonban a hivatkozott jogszabályok sértik a jogbiztonság elvét [B) cikk (1) bekezdése], a diszkrimináció tilalmát (XV. cikk)..
.
Támadott jogi aktus:
  a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42. § (5) bekezdés
  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.M.1642/2015/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_3270_0_2015_inditvany_anonimizált.pdfIV_3270_0_2015_inditvany_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .