Hungarian
Ügyszám:
.
IV/04147/2021
Első irat érkezett: 11/18/2021
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 21.Szef.44/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rongálás a Külügyminisztérium épülete előtt)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/06/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 21.Szef.44/2021/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók a Külgazdasági és Külügyminisztérium előtti parkolóhelyre vízzel eltávolítható krétafestékkel luxusjacht ábrát és LADY MRD feliratot festettek előre elkészített sablon segítségével. E magatartásuk miatt az indítványozókat a Pesti Központi Kerületi Bíróság a 3.Sze.13438/2021/7. számú végzésében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 177. § (1) bekezdés b) pontjában ütköző és II. fordulata szerint minősülő szándékos rongálással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt figyelmeztetésben részesítette. A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság döntését a sérelmezett végzésével hatályban tartotta.
Az indítványozók az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében foglalt véleménynyilvánítás szabadságához való alapjoguk sérelmét állítják. Indokolásukban többek között a 14/2019. (IV. 17.) AB határozatára hivatkoznak. Előadásuk szerint közügyekkel kapcsolatos véleményt fejtettek ki, ennek megfelelően a véleménynyilvánítás szabadságának kitüntetett alapjogi helyzetére vonatkozó megfontolásokat nagy szigorral kell érvényre juttatni. A járda öncélú rongálása fel sem merült, a felirat ugyanis vízzel eltávolítható krétafestékkel készült, továbbá a véleményük kinyilvánításakor nem korlátozták más versengő vélemények hozzáférhetőségét. A másodfokú döntés indokolása és alapjogi érvelése álláspontjuk szerint nem helytálló, a döntés jelen ügyre nem vonatkozó alkotmánybírósági határozatot alkalmaz..
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Törvényszék 21.Szef.44/2021/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IX. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_4147_0_2021_inditvany_anonim.pdfIV_4147_0_2021_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.05.24 10:00:00 Teljes ülés
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the ruling 21.Szef.44/2021/4 of the Budapest-Capital Regional Court (impairment in front of the building of the Ministry of Foreign Affairs)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .